free website templates

1.

Fettgedruckte Buchstaben beachten!

Look at the bold letters!

Attention aux lettres en gras !

Let op de vetgedrukte letters!

Osservate le lettere in grassetto!

¡Observa las letras en negrita!

Należy zwrócić uwagę na litery tłustym drukiem!

Pozoruj silně vytištěná písmena!Ügyelj a vastagon szedett betűkre!

Pozoruj hrubo vytlačené písmená!

Mobirise

2.

Buchstaben entsprechen Zahlen.

The letters are numbers.

Les lettres correspondent à des chiffres.

Letters komen overeen met getallen.

Ogni lettera è un numero.

Las letras corresponden a números.

Litery odpowiadają cyfrom.

Písmena odpovídají číslicím.

A betűk számoknak felelnek meg.

Písmená odpovedajú čísliciam.

3.

Buchstaben ergeben römische Zahlen. 

The letters are Roman numerals. 

Les lettres donnent des chiffres romains. 

Letters zijn Romeinse cijfers. 

Le lettere sono numeri romani. 

Las letras dan números romanos. 

Litery wskazują cyfry rzymskie.

Písmena představují římské číslice. 

A betűk római számokat adnak ki. 

Písmená dávajú rímske číslice. 

4.

I = 1, VI = 6, V = 5. 

I = 1, VI = 6, V = 5. 

I = 1, VI = 6, V = 5.

I = 1, VI = 6, V = 5.

I = 1, VI = 6, V = 5.