Dschungel_0_Alle
Safra, uvázl jsi a nevíš jak dál? Tady najdeš několik tipů, které tě určitě nasměrují správným směrem a pomohou ti najít východ–EXIT! V obrázku je ukryto celkem šest hádanek. Výsledkem pěti z nich je číslo, jedna hádanka prozradí určité místo v puzzle.

č. 1

1.
Pozorně si prohlédni tu podivnou rostlinu na obrázku vlevo nahoře.
2.
Nemají číslice a písmena na listech nějaký význam?
3.
Číslice na vnějších listech, ležících vedle sebe, dají po sečtení vždy číslici ve vnitřním věnci listů.
Řešení
Písmena na listech symbolizují hledané číslice. Abecední pořadí písmen určuje pořadí ve výsledném čísle. Výpočet tedy vypadá takto: A: 1+2 = 3, B: 3+2 = 5, C: 3 – 2 = 1. Výsledné číslo: 351

č. 2

1.
Pozorně si prohlédni mravence-střihače v pravém dolním rohu obrázku.
2.
Nejsou to náhodou značky početních úkonů tam na kmeni stromu, po kterém mravenci běhají?
3.
Počet růžků listů je důležitý pro tvůj výpočet.
Řešení
Počet růžků listů, které mravenci nesou, je třeba spočítat a pak za pomoci početních znamének (+) na kmeni stromu sečíst. Výpočet tedy vypadá takto: 8 + 1 + 3 + 3 + 6 + 8 + 5 + 2 + 4 + 3 = 43 Výsledné číslo: 43

č. 3

1.
Pozorně si prohlédni síť na střeše loďky.
2.
Nevedou snad popínavé rostliny k určitým bodům?
3.
Sleduj labyrint popínavých rostlin na střeše loďky a najdi tak správné pořadí číslic na ptácích!
Řešení
Popínavé rostliny na střeše loďky vedou ke čtyřem ptákům, pořadí je zleva doprava: 3, 8, 2, 5. Výsledné číslo: 3825

č. 4

1.
Pozorně si prohlédni části oděvů, které se suší na šňůře před chatou.
2.
Najdeš vzorky oděvů ještě někde jinde na obrázku?
3.
Některá zvířata mají stejný vzorek jako oděvy – spočítej je!
Řešení
Košile má stejný vzorek jako čtyři žáby, kalhoty mají stejný vzorek jako sedm motýlů a košile má stejný vzorek jako dva ptáci. Pořadí částí oděvu na šňůře odpovídá pořadí číslic, zleva doprava. Výsledné číslo: 472

č. 5

1.
V obrázku puzzle jsou ukryti tři hadi. Dokážeš je najít? Pozorně si je prohlédni.
2.
Všímej si vzorování kůže hadů.
3.
Spočítej jednotlivé prvky vzorů!
Řešení
Počet prvků vzorů na hadích kůžích dá dohromady výsledné číslo. Červený had má devět pruhů, zelený had má devět teček a šedý had má osm květinových symbolů. Pořadí řešení je zleva doprava. Výsledné číslo: 998

č. 6

1.
V obrázku puzze jsou ukryty tři opice, dokážeš je najít? Prohlédni si je pozorně.
2.
Co opice dělají?
3.
Všechny opice ukazují na jedno určité místo. Tip: Vezmi pravítko a udělej linky ve směru, kterým opice ukazují. Kde se ty tři linky spojí?
Řešení
Všechny tři opice ukazují na jeden dílek puzzle ve spodním rámečku puzzle. To je hledaný dílek řešení hádanky číslo 6.
Čeština
%d bloggers like this: