gruselkeller-raetsel-uebersicht
Nevíš jak dál, a přesto bys chtěl hlavolam vyřešit? Tady jsou hlavní tipy, které tě mohou dovést k řešení.

č. 1

1.
Která trofej patří ke kterému zvířeti?
2.
Římská číslice u zvířete představuje hledanou číslici.
3.
Pořadí trofejí odpovídá pořadí číslic.
4.
První trofejí je špičák divokého kance (III). Druhou trofejí jsou drápy medvěda (V). Třetí trofejí je tlapka zajíce (IV). Čtvrtou trofejí je ocas ryby (VIII).
řešení
3548

č. 2

1.
Sčítáním vyjdou desítky a jednotky.
2.
Co je třeba počítat, aby vyšly stovky?
3.
Odečtením obou číslic vyjdou stovky.
4.
Osm plus sedm je patnáct (8 + 7 = 15). Osm minus sedm je jedna ( 8 - 7 = 1).
řešení
115

č. 3

1.
Pozoruj silně vytištěná písmena!
2.
Písmena odpovídají číslicím.
3.
Písmena představují římské číslice.
4.
I = 1, VI = 6, V = 5.
řešení
165

č. 4

1.
Která ze tří sklenic bude v řadě logicky následovat?
2.
Střídání barev červená–modrá–červená–modrá.
3.
Střídání tvarů hranatý–hranatý–kulatý–hranatý–hranatý–kulatý.
4.
Chybějící tvar: modrý kruh.
řešení
301

č. 5

1.
Sleduj ozdoby u krku!
2.
Počet ozdob znamená pozici ve výsledném čísle.
3.
Počet úhlů dává číslici.
4.
Jeden šestiúhelník, dva čtyřúhelníky, tři trojúhelníky.
řešení
643

č. 6

1.
Čísla na jednotlivých prknech patří k sobě.
2.
Co mají tato čísla společného?
3.
Největšího společného dělitele.
4.
Tři symboly na trámu nad rybou naznačují příslušné číslice správného řešení.
5.
Symbol dvojitého trojúhelníku: největším společným dělitelem řady je sedmička. Symbol trojúhelníku a plus: největším společným dělitelem je osmička. Symbol šneka: největším společným dělitelem je trojka.
řešení
783

č. 7

1.
Na trezoru jsou ještě další znaky.
2.
Spoj znaky na papíru se znaky na trezoru.
3.
Dohromady dají tři číslice.
4.
První symbol na papíře a první symbol na trezoru dají dohromady čtyřku. Druhý symbol na papíře a druhý symbol na trezoru dají dohromady číslici devět. Třetí symbol na papíře a třetí symbol na trezoru dají dohromady číslici osm.
řešení
498
Čeština
%d bloggers like this: