Přízračný dům

 
 

Sedíš si pohodlně u snídaně, popíjíš kávu a listuješ v novinách. Přitom ti padne zrak na jeden inzerát, ve kterém se nabízí starý panský dům za neuvěřitelně výhodnou cenu. Zavoláš na uvedené telefonní číslo a domluvíš si návštěvu hned na dnešní večer.

Na místě už na tebe čeká prodejce, starý a vyzáblý muž. Společně hledíte na impozantní budovu. Na otázku, jak je možné, že se dům prodává za tak nízkou cenu, prodejce odpoví, že koupě je spojena s jednou podmínkou. „Když se z prohlídky domu dokážete vrátit živý a zdravý, bude dům Váš! Musím Vás ale upozornit, že se o to marně pokoušeli už mnozí před Vámi.“

„Co se s nimi stalo?“ ptáš se prodejce. Místo odpovědi se však muž jen odvrátí a mlčí.

I přes tuto podivnou reakci na jeho podmínku přistoupíš, protože tě ten dům nesmírně fascinuje a navíc už delší dobu toužíš po nějakém novém dobrodružství. Prodejce ti podá klíč od domu a s podivným mumláním se vytratí. Zachytil jsi jen něco o „prokletých sestrách“. S lehce smíšenými pocity vystoupáš po schodech k impozantním vchodovým dveřím a vstoupíš dovnitř.

 

Dveře se za tebou zabouchnou. Když se za nimi otočíš, nevěříš svým očím: Dveře zmizely! Prsty tápeš po stěně, ale po dveřích ani stopy. To je to, o čem se zmiňoval ten starý muž? Zmateně se rozhlížíš po velké vstupní hale a od už první chvíle jsi fascinován tím, co vidíš kolem sebe. Neohlížíš už se po zmizelých dveřích a vydáš se na prohlídku domu, jednu místnost po druhé. Z kuchyně do obývacího pokoje, kolem zimní zahrady, nahoru až na zaprášenou půdu a zase dolů do sklepa a nakonec do garáže. Každá místnost tě zaujme něčím jiným a ty zcela ztratíš pojem o čase. Najednou se lekneš! Co to bylo za zvuk? Ach ano, to kostelní hodiny odbíjejí celou.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12.
Ticho.
A pak ty zvuky uslyšíš zas.
Hlasy.
Blížící se hlasy.

Stísněně se plížíš ke schodišti a pohlédneš dolů do vstupní haly. Hrůzou ti ztuhne krev v žilách. Nemůžeš tomu uvěřit a málem se zblázníš strachem a napětím: Tam dole stojí dvě přízračné postavy a baví se spolu. Ne, hádají se! Dva duchové s dlouhými světlými vlasy a ve slavnostních róbách.
To je pohled! Pokoušíš se dát na útěk, aby ses schoval v některém z mnoha pokojů, ale jedna z těch přízračných dam si tě všimne.

 

Vznese se po schodech vzhůru a blíží se k tobě. Nedokážeš se pohnout, jsi jako ochrnutý. Avšak místo očekávaného útoku tě duch velmi přátelsky a navýsost zdvořile osloví:

„Dobrý večer, promiňte prosím to vyrušení. Trochu jsme se s mou sestrou dohadovaly. Ach, je pokaždé tak zlá. Ale co já to mám za způsoby? Zapomněla jsem se Vám představit. Mé jméno je Hildegarda z Rauensbergu a tato dáma zde je má sestra a jmenuje se Gertrud-Luisa. Jsme dvojčata. Bydlíme v tomto domě už celých 99 let a hned od prvního dne se tato osoba snaží překazit mi mé štěstí.“ Sebereš veškerou svou odvahu a pokorně odpovíš: „A, a , ééé, hm, co by bylo tím Vaším štěstím?“

Duch Hildegarda odpoví přátelským, ale pevným hlasem: „Mým štěstím by bylo přimět pana Aloise z Welfensteinu, aby se do mě zamiloval a poté mě pojal za manželku, ale Gertrud-Luisa tomu doposud vždy dokázala zabránit.“

„A co se proti tomu dá dělat?“ zeptáš se.
„Srdce svého zbožňovaného chci získat a podmanit si je pomocí čarovného nápoje. Má žárlivá sestra však všech šest přísad k výrobě tohoto nápoje z čiré zloby vzala a ukryla po celém domě tak, že je nemohu najít. Po mnoho let jsem je marně hledala a dávno už jsem se vzdala veškeré naděje.“

„A mohl bych Vám snad být při hledání oněch přísad nápomocen?“ zeptáš se nejistě.

„To byste vskutku mohl. A ještě více. Podaří-li se Vám nalézt všech šest přísad pro můj nápoj, slibuji, že Gertrud-Luisa i já odtud navždy zmizíme a Vy budete moci z tohoto domu živ a zdráv opět vyjít.“ A s vážným pohledem dodala: „Avšak pouze tehdy!“ Nato oba duchové zmizeli.

VZcela zmatený se vydáš kouzelné přísady hledat. Procházíš jeden pokoj za druhým, aniž bys našel cokoli, co by šlo využít. Uvědomíš si, že prosté hledání tu k ničemu nepovede. Vždyť ani nevíš, co hedáš – jak vlastně mají ty přísady vypadat. Že by tu byl nějaký systém či dokonce nějaký hlavolam, který by ti ukázal cestu?
„Podaří se mi z tohoto domu opravdu zase odejít, když těch šest přísad najdu? Objeví se zase vchodové dveře? A co se stane, když je nenajdu. Zůstanu tu uvězněný navždy?“

 
 
 

Takové a podobné otázky se ti honí hlavou, když tu narazíš na…!
Nejsou tamhle nějaké podivné symboly? Písmena? Slova? Něco, co by se možná dalo nějak zkombinovat? A skutečně: V každém pokoji objevíš čtyři hlavolamy! Nezbývá ti než doufat, že jejich vyřešením ony tajemné přísady objevíš, a ponoříš se do luštění...

Návod/tipy:

 
 
  • Motiv na obalu se liší od motivu puzzle – v každém puzzle jsou ukryty čtyři hlavolamy
  • Řešení jednotlivých hlavolamů jsou ukryta v systému souřadnic na okraji
  • Správné symboly řešení se kříží (tvoří průsečík) a umožní ti v každém pokoji nalézt díl s řešením, tedy s tajemnou přísadou
  • Díl s řešením z každého puzzle tvoří 1/6 celkového řešeníg
  • Celkové řešení vznikne složením šesti dílů řešení na jednotlivých pokojích
Čeština
%d bloggers like this: