Englischer-Garten_Alle
Nevieš ako ďalej, a predsa by si chcel hlavolam vyriešiť? Tu je niekoľko tipov, ktoré ti pomôžu nájsť riešenie.

č. 1 Socha

1.
Pozri sa bližšie na podstavec sochy.
2.
Nahraď malé hviezdičky aritmetickými znamienkami, ktoré vidíš v spodnej časti podstavca.
3.
Najprv sa násobí a delí, potom sa sčíta a odčíta!
Riešenie
Malé hviezdičky sú postupne nahradené aritmetickými znamienkami zo spodnej časti podstavca. Výsledkom je výpočet 10+12x43-20x7+21. Platí prednosť násobenia a delenia pred sčítaním a odčítaním. Výsledkom výpočtu je číslo 407.
Výsledné číslo: 407

č. 2 Kríky

1.
Oblúk brány a kríky patria k sebe.
2.
Spočítaj „hrbolce“.
3.
Rímske číslice označujú pozície.
Riešenie
Na oblúku brány v strede obrázku sú tri rímske číslice (4, 1, 7). Označujú pozície hľadaných kríkov. Počet „hrbolcov“ na kríkoch udáva číslo riešenia. Štvrtý krík má tri „hrbolce“, prvý krík má šesť „hrbolcov“ a siedmy krík má štyri „hrbolce“.
Výsledné číslo: 364

č. 3 Svetlušky

1.
Pozorne sa pozri na svetlušky.
2.
Dôležité sú len svetlušky, ktoré sa pohybujú.
3.
Predĺž smer letu k ďalšej svetluške.
Riešenie
Na obrázku sú rozmiestnené tri skupinky pohybujúcich sa svetlušiek. Každá z týchto troch skupiniek tvorí jedno číslo. Smer letu sa predĺži až k ďalšej svetluške. Ľavá skupinka teda vytvára štvorku, stredná skupinka sedmičku a pravá skupinka deviatku.
Výsledné číslo: 479

č. 4 Fontána

1.
Pozorne si prezri čísla okolo fontány.
2.
Logická postupnosť čísiel. Chýbajúce trojciferné číslo dáva riešenie.
3.
Platí: plus dva, mínus jeden, mínus dva.
Riešenie
Čísla okolo fontány tvoria logický rad. To znamená, že chýbajúce číslo musí logicky zapadnúť do radu. Pravidlo znie: pre stovky vždy plus dva, pre desiatky vždy mínus jeden a pre jednotky vždy mínus dva. (159: 1+2, 5-1, 9-2 = 347; 347: 3+2, 4-1, 7-2 = 535; 535: 5+2, 3-1, 5-2 = 723).
Výsledné číslo: 723

č. 5 Podlahové dlaždice

1.
Pozorne si prezri dlaždice na podlahe naľavo od páva.
2.
Anjel drží v ruke hľadaný symbol.
3.
Pozícia symbolu udáva číslo riešenia.
Riešenie
Socha anjela drží v ruke hľadaný kvetinový symbol. Tento symbol sa trikrát vyskytuje na podlahových dlaždiciach. Pozícia týchto troch dlaždíc udáva číslo riešenia. Šípka vľavo označuje začiatok. Pravá šípka ukazuje ďalší smer. Hľadané dlaždice sú teda na tretej, piatej a deviatej pozícii.
Výsledné číslo: 359

č. 6 Kamenný stĺpik

1.
Pozorne si prezri tri symboly na stĺpiku.
2.
Potom počítaj.
3.
Počet jednotlivých symbolov udáva číslo riešenia.
Riešenie
Na kamennom stĺpiku sú vyobrazené tri symboly (netopier, kvet kosatca, sova). Na získanie čísla riešenia je potrebné ich spočítať. Na obrázku je päť netopierov, šesť kvetov kosatca a dve sovy. = 562
Výsledné číslo: 562
Slovenčina
%d blogerom sa páči toto: