Exit AK UBoot_CZ_2022_FPFront_700x500

Uvízli jste v jednom z okének při řešení hádanky a potřebujete malou pomoc k jejímu vyřešení? Níže naleznete užitečné rady nebo dokonce celé řešení hádanky, které vás dovedou k dalšímu okénku vašeho adventního kalendáře.


Omlouváme se za tiskovou chybu na kartičkách s hádankami v místnostech č. 1, 5, 10, 18 a 24. Tato tisková chyba nemá vliv na funkčnost a herní princip adventního kalendáře.

Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Řešení prvního úkolu:
Souřadnice (Z)19, (S)32
(Symbol: Medúza)
Další okénko
Obsah a místnost
1 KH (kartička s hádankou), červený dekodér, vlajka

Nápověda 1
Pořádně si prohlédni vlajku.
Nápověda 2
Najdi význam vlajky.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Toto je signální vlajka ALFA. Její význam je „mám ve vodě potápěče“. (Kódy nalezneš na bočních stranách krabice.) Symbol: Potápěč
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH, světelný paprsek

Nápověda 1
Napoj na baterku světelný paprsek.
Nápověda 2
Použij informace na kartě s vypínačem baterky.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Polož světelný paprsek na konec potápěčské baterky. Nasměruj ji na JV (jihovýchod). Symbol: Čtverzubec
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH

Nápověda 1
Smíchej barvy ryb.
Nápověda 2
Najdi tyto tři nové barvy.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Smíchej barvy ryb na každém řádku. Nahoře: modrá + červená = fialová, uprostřed: červená + žlutá = oranžová, dole: bílá + modrá = světle modrá. To jsou barvy vlajky VEGA. Symbol: Vlajka
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH, 2 kotouče a klip

Nápověda 1
Nastav kotouče podle hodnot uvedených na KH. Zarovnej pod sebe stupně s hloubkou ponoru.
Nápověda 2
Po nastavení všech hodnot najdi chybějící stupně na zdi.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Spoj oba kotouče klipem. Otoč 190m na 19°. Uvidíš, že 150m = severní souřadnice je 33. Otoč 130m na 33 °. Uvidíš, že 180m = západní souřadnice je 18. Symbol: Periskop
Další okénko
Obsah a místnost
1 KH, kukátko periskopu

Nápověda 1
Prozkoumej krabici kukátkem periskopu.
Nápověda 2
Najdi všechny tři druhy ryb.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Všechny tři druhy ryb ze sešitu musí být vidět najednou uvnitř šablony kukátka. Dvířka se souřadnicemi: (Sever)30, (Západ)18
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH

Nápověda 1
Podívej se na slova v zápisníku. Zaujalo tě něco na počátečních písmenech?
Nápověda 2
Podívej se na kompas. Každé slovo = jedno políčko vpřed.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
První písmeno každého slova = směr: 1 políčko na jih, 4 políčka na západ, 2x sever, 1x východ, 1x jih, 1x východ, 1x sever, 1x východ, 1x západ, 1x jih, 1x východ. Symbol: Chobotnice
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH

Nápověda 1
Nejsou to signální vlajky?
Nápověda 2
1 vlajka = 1 písmeno.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Každá vlajka představuje jedno písmeno v abecedě. Všechny vlajky dohromady dají slovo: MOTOR. Souřadnice (S)32, (Z)16.
Další okénko
Obsah a místnost
1 KH, 2 části potrubí

Nápověda 1
Použij části potrubí ve strojovně. Sestroj neporušené potrubí.
Nápověda 2
Kam opravené potrubí vede?
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Umísti obě části potrubí (krátká vpravo, dlouhá vlevo) do mezer potrubního labyrintu podél zadní stěny. Vytvoř potrubí vedoucí do místnosti nalevo. Symbol: Korál
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH, 7dílná skládanka

Nápověda 1
Slož dílky skládanky dohromady.
Nápověda 2
Najdi zvíře vyobrazené na skládance.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Správně sestavená skládanka vytváří kruh, ve kterém je želva. Symbol: Mořská želva
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH

Nápověda 1
Ponor tě povede.
Nápověda 2
Následuj všechny symboly a pokyny.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Symboly a pokyny během ponoru: velryba, hvězda, okénko kajuty, periskop, želva, medúza, žralok, chobotnice, 1 políčko doprava, 2 políčka dolů. Souřadnice: (S)30, Z(16). Symbol: Truhla
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH

Nápověda 1
Porovnej ilustrace pokladu.
Nápověda 2
Najdi chybějící zvíře.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Když porovnáš obě hromádky s pokladem (uvnitř místnosti a na kartičce s hádankou), jedno zvíře se objevuje pouze na jedné hromádce pokladu. Symbol: Hvězdice
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH

Nápověda 1
Najdi čtyři správné ostrovy. Kde jsou jejich mapy?
Nápověda 2
Číslice a kompas vedou k souřadnicím.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Čtyři ostrovy: „banán“, „ananas“, „třešně“, „jablko“ jsou v místnostech 6; 2; 3; 10. Podívej se na číslice na mapách: III, 0, I, VII. Souřadnice: (S)30, (Z)17. Symbol: Lodní šroub
Další okénko
Obsah a místnost
3 KH, provázek

Nápověda 1
Poradíš si s těmito čtyřmi záhadnými uzly?
Nápověda 2
Uzly = souřadnice.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Čtyři uzly: 1. Osmičkový uzel, 2. Ambulanční spojka, 3. Dračí smyčka, 4. Škotová spojka. Odpovídající čísla na stěnách s provazy = souřadnice: (S)34, Z(17). Symbol: Kormidlo
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH, pauzovací papír

Nápověda 1
Rozstřihni pauzovací papír. Použij ho ve velínu.
Nápověda 2
Obkresli a pospojuj body z obrazovky radaru.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Rozstřihni pauzovací papír podle tečkované linie. Přilož menší část na obrazovku radaru. Překresli body na pauzovací papír. Pospojuj body a směry šipek. Symbol: Hvězda
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH

Nápověda 1
Použij pauzovací papír z místnosti 14.
Nápověda 2
Dvakrát ho přehni a najdi souhvězdí.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Při správném přeložení (trojúhelník na trojúhelník, čtverec na čtverec) se na pauzovacím papíru objeví souhvězdí “Cetus”. Symbol: Velryba
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH, 20 ks mini puzzle

Nápověda 1
Slož puzzle a přečti si básničku.
Nápověda 2
Tetování je klíčem.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Všimni si, jaká slova v básni se shodují se symboly v námořníkově tetování. Zbývající symbol: Kotva
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH

Nápověda 1
Které uniformy spadly?
Nápověda 2
Najdi odznaky na uniformách na kartičkách s hádankami.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Počet pruhů nebo tvarů na odznacích na popadaných uniformách tvoří souřadnice. Zleva doprava: (S)35, (Z)18. Symbol: Mečoun
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH

Nápověda 1
Prohlédni si pořádně potápěče.
Nápověda 2
Porovnej potápěčské signály rukou.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Potápěči signalizují rukama. Pouze jediný signál dělají správně. Symbol: Žralok
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH

Nápověda 1
Věnuj pozornost ostrým bílým zubům.
Nápověda 2
Má žralok několik řad zubů?
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Zvenku dovnitř představuje každá řada zubů část čísla souřadnice. Počítají se pouze bílé, dokonalé zuby. Nahoře (S)34, dole (Z)19. Symbol: Delfín
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH, 4 hvězdy

Nápověda 1
Najdi správné kartičky se souhvězdími.
Nápověda 2
Věnuj pozornost písmenům. Roztřiď hvězdy.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Hvězdy odkazují ke KH: 15; 9; 7; 20. Když hvězdy seřadíš podle velikosti, dávají zvýrazněná písmena v názvech souhvězdí dohromady slovo: VEGA.
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH

Nápověda 1
Pořádně se rozhlédni po pokoji.
Nápověda 2
Kombinuj obrázky na pohlednicích.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Zkombinuj obrázky na dvou pohlednicích tak, aby vytvořily třetí obrázek. Příklady: polární led + medvěd = polární medvěd; kočka + pruhy = tygr. Chybějící pohlednice: moře + kůň = mořský koník.
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH

Nápověda 1
Podívej se na plakát na zdi.
Nápověda 2
Znáš Morseovu abecedu?
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Každý řádek ryb tvoří slovo v Morseově abecedě (kulatá ryba = tečka, dlouhá ryba = čárka). Slovo = Symbol: Kompas
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH, malý kotouč

Nápověda 1
Spoj dva kotouče (velký z místnosti 4 a malý z místnosti 23). Srovnej dvě kombinace symbolů z KH. Toto je tvůj kód.
Nápověda 2
Hledej podobné symboly zobrazené na ponorce. Použij je k nalezení neznámé hloubky ponoru.
Řešení a symbol pro okénko následujícího dne
Srovnej dva kotouče (z místnosti 4 a 23) a vytvoř první pár symbolů na KH (červený čtverec + 3 tečky). Takto zarovnané kotouče použij k nalezení prvního symbolu na trupu ponorky (trojúhelník + 3 tečky). Nyní přečti odpovídající hloubku vytištěnou na druhé straně symbolu (150). Pokračuj stejným způsobem s prostředními a dolními symboly. (Výsledná čísla: 150; 140; 190). Vybarvi tyto tři symboly na KH. Výsledkem je tvar skrytého klíče.
Další okénko
Obsah a místnost
2 KH, barva zářící ve tmě, varování

Nápověda 1
Podívej se na očíslované knihy v knihovně.
Nápověda 2
Kartičky s hádankami tvoří slovo.
Řešení
Slabiky na kartičkách s hádankami z místností 24, 3, 22, 4, 23, 8, 21, 11 tvoří slovo: BIOLUMINISCENCE (v řečtině biós „život“ a z latiny lumen „světlo“). Bioluminiscence popisuje schopnost živých tvorů produkovat světlo pomocí biochemických procesů. K tomu dochází také u mořských živočichů.
Čeština
%d bloggers like this: