863312_12924_X
Safra, uvázl jsi a nevíš jak dál? Tady najdeš několik tipů, které tě určitě nasměrují správným směrem a pomohou ti najít východ–EXIT! V obrázku je ukryto šest hádanek, které odkazují na šest symbolů.

Hádanka 1: Živočichové na pláži

1.
Pozorně si prohlédni tvory na pláži. Zaujalo tě na nich něco?
2.
Kolikrát se tu vyskytují různé mušle, mořští šneci a mořské hvězdice?
3.
Hledaný tvor je tu však jen jeden.
Řešení
Na pláži se nachází mnoho mušlí, mořských šneků a hvězdic. Všichni živočichové, kteří jsou na pláži, jsou tu vždy zastoupeni dvakrát. Pouze mušle hřebenatka velká, zvaná svatojakubská, je tu pouze jedna. Symbol řešení: mušle Hřebenatka velká

Hádanka 2: Skála

1.
Pozorně si prohlédni čísla a obrázky vyryté do skály.
2.
Kolikrát se v obrázku puzzle opakují vyrytá zvířata a věci? Spočítej je!
3.
Tato čtyři hledaná čísla spoj v číselném poli do určitého tvaru.
Řešení
Do skály jsou vyryta čtyři zvířata a předměty, které je třeba v obrázku najít: žralok, sud, racek, leguán. V obrázku jsou ukryti dva žraloci, šest sudů, osm racků a čtyři leguáni. Po spojení těchto čísel v horním číselném poli vyjde tvar kosočtverce. Symbol řešení: kosočtverec

Hádanka 3: Žraloci

1.
Pozorně si prohlédni žraloky.
2.
Jaké podivné značky to jen mají na svých hřbetních ploutvích! Nemůže to něco znamenat?
3.
Spoj tyto značky do symbolu.
Řešení
Značky na hřbetních ploutvích žraloků dávají dohromady tvar kotvy. Symbol řešení: kotva

Hádanka 4: Loďka

1.
Pozorně si prohlédni loďku. Tady přece něco chybí!
2.
Najdi chybějící části loďky na pláži a sestav je dohromady.
3.
Řešením není čtyřúhelník!
Řešení
Tři kousky dřeva na pláži se hodí na bok loďky. Jsou-li sestaveny správně, dají dohromady čtyřcípou hvězdu. Symbol řešení: čtyřcípá hvězda

Hádanka 5: Pirátská loď

1.
Pořádně si prohlédni ozdobné ornamenty kolem děl na lodi.
2.
Na zádi lodě najdeš tyto ornamenty ještě jednou.
3.
Který z ornamentů tu chybí?
Řešení
Na zádi lodě je šest různých vzorů. Každý z nich sestává vždy ze dvou z celkových čtyř ozdobných kruhů kolem děl. Jen jeden ozdobný kruh tu není. U ornamentu vlevo dole je vnitřní kruh tvořen čtyřúhelníky, které se mezi ozdobnými kruhy kolem děl nevyskytují. Symbol řešení: čtyřúhelník

Hádanka 6: Netopýři

1.
Pořádně si prohlédni roj netopýrů.
2.
Někteří z nich mají jinou barvu očí než ostatní.
3.
Když postupně pospojuješ červené oči, vyjde ti z této dráhy určitý symbol.
Řešení
Někteří z netopýrů mají červené oči. Postupným spojováním červených očí vyjde tvar srdce. Symbol řešení: srdce
Čeština
%d bloggers like this: