wolfsgeschichten-raetsel-uebersicht
Geraak je niet meer verder, maar wil je toch het raadsel oplossen? Hier vind je belangrijke tips die je helpen het raadsel te ontrafelen.

Nr. 1

1.
De drie symbolen per boom vormen samen een getal.
2.
Schuif de symbolen over elkaar heen.
3.
Dubbele lijnen verdwijnen.
4.
Linkerboom: wanneer men de zes op de acht legt, verdwijnen alle lijnen behalve de verticale lijn rechtsboven. Wanneer men er nu het derde symbool oplegt, ontstaat er een vier. Bij de twee andere bomen moet precies zo te werk worden gegaan.
oplossing
436

Nr. 2

1.
Heb je iets om mee te tekenen?
2.
Teken de aangegeven richtingen met een potlood na (niet op de puzzel!)
3.
Er ontstaat per regel een getal.
4.
Teken de aangegeven richting met een potlood na. De oplossing vormt de afbeelding van een getal.
oplossing
354

Nr. 3

1.
Let op de symbolen op de rotsen!
2.
Het aantal streepjes van een symbool komt overeen met de waarde van de kleur.
3.
Alle waarden worden bij elkaar opgeteld.
4.
Drie gele ogen = 3x6=18. Vijf blauwe ogen = 5x2=10. Twee groene ogen = 2x4=8. 18+10+8=36.
oplossing
36

Nr. 4

1.
Waarin verschillen deze dieren van elkaar?
2.
Wijze van voortbewegen.
3.
De slang heeft er geen.
4.
Aantal poten. Het eekhoorntje heeft er vier, de slang heeft er geen, de spin heeft er acht en de uil heeft twee poten.
oplossing
4082

Nr. 5

1.
Wasbeer, hert en muis.
2.
Van klein naar groot.
3.
Aantal bladeren in de bek.
4.
De muis heeft één blad in zijn bekje, de wasbeer heeft een tak met vijf bladeren in zijn bekje en het hert heeft een tak met zeven bladeren in zijn bek.
oplossing
157

Nr. 6

1.
Voeg passende stenen in elkaar.
2.
Oplossingsgetal van links naar rechts.
3.
Het berekende getal is het oplossingsgetal.
4.
Brokstukken met 5 stippen en 4 stippen passen in elkaar. Resultaat bedraagt negen. Brokstukken met telkens 2 punten passen in elkaar. Resultaat bedraagt 0. Brokstukken met telkens 3 punten en het plus-teken passen in elkaar. Resultaat bedraagt 6.
oplossing
906
Nederlands
%d bloggers liken dit: