Labor_Hinweise_00
Nevíš jak dál, a přesto bys chtěl hlavolam vyřešit? Tady jsou hlavní tipy, které tě mohou dovést k řešení.

č. 1 Medicamentuum

1.
Některá písmena velká, jiná malá.
2.
Hledej toto slovo v periodické tabulce.
3.
Slovo tvoří obrazec, podstatný je počet vrcholů.
Řešení
Slovo Medicamentuum lze najít v periodické tabulce prvků. Když se začne u Mm, lze postupovat vždy jen jedním směrem (vodorovně, svisle, úhlopříčně). Další je Fe, Md, Io, Ca, As Mg, Te Mn, St Au, Cu a zpátky na Mm. Vyjde trojúhelník. Vrcholy trojúhelníku ukazují na tři prvky D, H a B. Jejich číselná hodnota v mezinárodní/anglické abecedě (A=1, B=2, D=3, D=4,…) dává shora dolů výsledné číslo: 482.

č. 2 Knihy

1.
Řešením není 39916800.
2.
Na knihách je celkem jedenáct písmen.
3.
Pořadí číslic na dvířkách skříňky ukazuje pořadí hledaných písmen.
Řešení
Když se spojí nápisy na knihách OPTIK a SPHARE a použije se pořadí číslic ze dvířek skříňky, vyjde nové slovo. Číslice udávají pozici příslušného hledaného písmena. Novým slovem je HIPPOKRATES. Poslední kniha ukazuje pozici tří hledaných písmen v novém slově (10, 2, 8). Hledanými písmeny tedy jsou E, I a A. Jejich číselná hodnota v abecedě (A=1, B=2,…) dává výsledné číslo: 591.

č. 3 Skleněné střepy

1.
Hledá se trojmístné číslo.
2.
Střepy na podlaze pocházejí z vitríny.
3.
První číslo je čtyřka.
Řešení
Ze skleněných střepů na podlaze lze poskládat výplň otvoru ve vitríně. Když jsou střepy složeny správně, jsou vidět tři číslice řešení. Výsledné číslo je 479.

č. 4 Nádoby

1.
V řadě chybí jedna barva.
2.
V řadě chybí jeden mikroorganismus.
3.
V řadě chybí jeden tvar.
Řešení
V řadě různých nádob jedna nádoba chybí. Chybějící barvu, chybějící mikroorganismus a chybějící tvar lze určit z pěti barevných sklenic na polici, z pěti Petriho misek s mikroorganismy a z pěti skleněných nádob různých tvarů. Římské číslice na příslušných hledaných exemplářích dávají zleva doprava výsledné číslo. Chybějící barva má číslici 4, chybějící mikroorganismus má číslici 4 a hledaný tvar skleněné nádoby má číslici 1. Výsledné číslo: 441.

č. 5 Zkumavky

1.
Výše hladiny ve zkumavkách není důležitá.
2.
Utvoř tři slova.
3.
Číslo a barva udává pozici v periodické tabulce.
Řešení
Každá ze sedmi zkumavek má určitou barvu a určité číslo. Tyto údaje naznačují příslušné místo v periodické tabulce. Barva udává barvu sloupce, číslo udává polohu ve sloupci čteno shora dolů. Příslušná políčka dávají slova NINE ONE SIX. Výsledné číslo tedy zní 916.

č. 6 Kachlíky

1.
Dolní kachlíky lze položit přes horní kachlíky (modrá lišta).
2.
Tmavé kachlíky představují prázdná místa.
3.
První číslo je osm.
Řešení
Dolní kachlíky s lehce odlišnou barvou se vyskládají nad horní kachlíky s odlišnou barvou. Modré lišty se přitom položí na sebe. Tmavé kachlíky představují prázdná místa hledaných číslic. Hledanými číslicemi jsou osmička, trojka a šestka. Výsledné číslo: 836.
Čeština
%d bloggers like this: