Labor_Hinweise_00
Nevieš ako ďalej, a predsa by si chcel hlavolam vyriešiť? Tu je niekoľko tipov, ktoré ti pomôžu nájsť riešenie.

č. 1 Medicamentuum

1.
Niekedy veľké písmená, niekedy malé písmená.
2.
Hľadaj toto slovo v periodickej tabuľke.
3.
Slovo tvorí tvar, na počtu vrcholov záleží.
Riešenie
Slovo Medicamentuum je ukryté v periodickej tabuľke prvkov. Keď sa začne u Mm, je možné pokračovať vždy len jedným smerom (vodorovne, zvislo, uhlopriečne). Ďalej cez Fe, Md, Io, Ca, As Mg, Te Mn, St Au, Cu až znovu na Mm. Vyjde trojuholník. Vrcholy trojuholníka ukazujú na tri prvky: D, H a B. Ich číselná hodnota v medzinárodnej/anglickej abecede (A=1, B=2, C=3, D=4,…) dáva zhora dolu výsledné číslo: 482.

č. 2 Knihy

1.
Riešením nie je 39916800.
2.
Na knihách je celkom jedenásť písmen.
3.
Poradie čísel ukazuje pozíciu hľadaného písmena.
Riešenie
Rad čísel na dverách skrinky v spojení s knihami OPTIK a SPHARE dáva nové slovo. Čísla udávajú pozíciu príslušného hľadaného písmena. Novým slovom je HIPPOKRATES. Posledná kniha naznačuje pozíciu troch hľadaných písmen v novom slove (10, 2, 8). Hľadanými písmenami je teda E, I a A. Ich číselné hodnoty v abecede (A=1, B=2,…) dávajú výsledné číslo 591.

č. 3 Sklené črepy

1.
Hľadá sa trojmiestne číslo.
2.
Črepy na dlážke sa hodia do vitríny.
3.
Prvé číslo je štvorka.
Riešenie
Sklené črepy na dlážke sa hodia do otvoru vo vitríne. Ak sa správne zložia, je vidno tri číslice riešenia. Výsledné číslo znie 479.

č. 4 Nádoby

1.
V radu chýba jedna farba.
2.
V radu chýba jeden mikroorganizmus.
3.
V radu chýba jeden tvar.
Riešenie
V radu rôznych nádob chýba jeden exemplár. Chýbajúcu farbu, chýbajúci mikroorganizmus a chýbajúci tvar možno odvodiť z piatich sklených pohárov, piatich Petriho misiek s mikroorganizmami a z piatich sklených nádob. Rímske číslice na príslušných exemplároch dajú zľava doprava číslo riešenia. Chýbajúca farba má číslicu 4, chýbajúci mikroorganizmus má číslicu 4 a chýbajúca nádoba má číslicu 1. Výsledné číslo: 441.

č. 5 Skúmavky

1.
Výška hladiny v skúmavkách nie je dôležitá.
2.
Utvor tri slová.
3.
Číslo a farba udávajú pozíciu v periodickej tabuľke.
Riešenie
Každá zo skúmaviek má určité číslo a určitú farbu. Tie udávajú vždy príslušnú pozíciu v periodickej tabuľke. Farba udáva príslušný farebný stĺpec, číslo potom príslušnú pozíciu v stĺpci zhora dolu. Príslušné prvky dávajú slová NINE ONE SIX. Výsledné číslo je teda 916.

č. 6 Dlaždice

1.
Dolné dlaždice sa hodia nad horné dlaždice (modrá lišta).
2.
Tmavé dlaždice predstavujú prázdne miesta.
3.
Prvá číslica je osmička.
Riešenie
Dolné dlaždice, ktoré sa trocha farebne odlišujú, sa položia nad rovnako odlišné horné dlaždice. Modré lišty sa pritom položia na seba. Tmavé dlaždice predstavujú prázdne miesta v hľadaných čísliciach. Hľadané číslice sú osem, tri a šesť. Výsledné číslo: 836.
Slovenčina
%d blogerom sa páči toto: