Labor_Hinweise_00
Geraak je niet meer verder, maar wil je toch het raadsel oplossen? Hier vind je belangrijke tips die je helpen het raadsel te ontrafelen.

Nr. 1 Medicamentuum

1.
Soms hoofdletters, soms kleine letters.
2.
Zoek het woord in het periodiek systeem.
3.
Het woord maakt een vorm, de hoeken zijn belangrijk.
Oplossing
Het woord ‘Medicamentuum’ vind je in het periodiek systeem. Te beginnen bij de Mm is telkens slechts één richting mogelijk (horizontaal, verticaal, diagonaal). Verder via Fe, Md, Io, Ca, As Mg, Te Mn, St Au, Cu en weer tot bij Mm. Dat vormt een driehoek. De hoeken wijzen naar de drie elementen D, H en B. Hun letterwaarde in het alfabet (A = 1, B = 2, …) geeft van boven naar beneden het oplossingsgetal 482.

Nr. 2 Boeken

1.
De oplossing is niet 39916800.
2.
In totaal zijn er 11 letters op de boeken.
3.
De volgorde van de cijfers geeft de positie van de gezochte letter.
Oplossing
De volgorde van de cijfers op de kastdeur vormt in combinatie met de twee boeken OPTIK en SPHARE een nieuw woord. De getallen staan voor de positie van de telkens gezochte letter. Het woord is HIPPOKRATES. Het laatste boek toont de positie van de drie gezochte letters in het nieuwe woord (10, 2, 8). De gezochte letters zijn dus E, I en A. Hun letterwaarde in het alfabet (A = 1, B = 2, …) geeft het oplossingsgetal 591.

Nr. 3 Glasscherven

1.
Er wordt een driecijferig getal gezocht.
2.
De scherven op de grond passen in de vitrine.
3.
Het eerste getal is een vier.
Oplossing
De glasscherven op de grond passen in het gat in de vitrine. Als je die op de juiste manier plaatst, ontdek je de drie oplossingsgetallen. Het oplossingsgetal is 479.

Nr. 4 Vaten

1.
In de rij ontbreekt een kleur.
2.
In de rij ontbreekt een verwekker.
3.
In de rij ontbreekt een vorm.
Oplossing
In de rij met de verschillende vaten ontbreekt een exemplaar. De ontbrekende kleur, de ontbrekende verwekker en de ontbrekende vorm vind je telkens op de vijf gekleurde glazen, de vijf petrischaaltjes met verwekkers en de vijf vaten. Het Romeinse cijfer op het gezochte exemplaar vormt van links naar rechts het oplossingsgetal. De ontbrekende kleur heeft cijfer 4, de ontbrekende verwekker heeft cijfer 4 en het ontbrekende vat heeft cijfer 1. Oplossingsgetal: 441.

Nr. 5 Reageerbuisjes

1.
Het niveau in de reageerbuisjes is niet belangrijk.
2.
Vorm drie woorden.
3.
Getal en kleur geven de positie in het periodiek systeem.
Oplossing
De zeven reageerbuisjes hebben een bepaalde kleur en een cijfer. Die geven telkens de positie in het periodiek systeem. De kleur duidt op de kolom in dezelfde kleur, het cijfer op de positie in de kolom van boven naar beneden. De elementen vormen de woorden NINE ONE SIX. De oplossing is dus 916.

Nr. 6 Tegels

1.
Onderste tegels passen boven bovenste tegels (blauwe rand).
2.
Donkere tegels staan voor holle ruimtes.
3.
Het eerste cijfer is een acht.
Oplossing
De tegels met een ietwat andere kleur leg je boven elkaar. De blauwe rand wordt op elkaar gelegd. De donkere tegels zijn de holle ruimtes van de gezochte cijfers. De gezochte cijfers zijn acht, drie en zes. Oplossingsgetal: 836.
Nederlands
%d bloggers liken dit: