Gewaechshaus-raetsel-uebersicht
Nevíš jak dál, a přesto bys chtěl hlavolam vyřešit? Tady jsou hlavní tipy, které tě mohou dovést k řešení.

Nr. 1

1.
Krabice na pizzu: Pizza Margherita se skládá ze sýra, rajčat a bazalky
2.
Chléb se sýrem
3.
Dva otvory uprostřed znamenají znaménko pro dělení
4.
První číslo je šest; druhé číslo je tři 6 : 3 = 2. Řešení: 2
5.
Rajčata: Všímej si skvrn
6.
Počet skvrn a totéž číslo použij pro výpočet daným početním úkonem
7.
Nejprve plus, pak minus, potom násobit, poté...
8.
Tři skvrny plus tři skvrny dají šest skvrn; tři minus tři dají nulu; tři krát tři je devět; tři děleno třemi je jedna. Řešení: 1
9.
Bazalka: Latinský název pro bazalku je ocimum
10.
Číselné hodnoty písmen
11.
Barevné tečky udávají, jaký početní úkon se má provést
Řešení
Červená tečka znamená plus; růžová tečka znamená minus. O(15) + C(3) + I(9) – M(13) – U(21) + M(13) = 6. Řešení: 6 Výsledné číslo: 216

Nr. 2

1.
Zapichovací štítky: Číslice počítat mezi sebou navzájem
2.
Barva naznačuje početní znaménko
3.
Které řešení chybí?
4.
Růžový štítek (33) 3-3=0; modrý štítek (33) 3:3=1; růžový štítek (75) 7-5=2; modrý štítek (62) 6:2=3; růžový štítek (62) 6-2=4; červený štítek (33) 3+3=6; žlutý štítek (71) 7x1=7; červený štítek (62) 6+2=8; žlutý štítek (33) 3x3=9. Řešení 5 chybí. Řešení: 5
5.
Kropicí konev: Otvory jsou důležité
6.
Protilehlé otvory dávají řešení
7.
Násobit a odečítat
8.
Číslo krát číslo v prostředku (2) dá řešení. 1x2–2=0; 3x2-2=4; 2x2-2=2. Řešení: 2
9.
Orchideje: Stejná písmena znamenají stejná čísla
10.
Logická řada písmen
11.
E=5
Řešení
Násobilka 7 pozpátku. A=7; B=0; C=6; D=3; … Řešení: 7 Výsledné číslo: 527

Nr. 3

1.
Stolička: Stejná písmena znamenají stejná čísla
2.
Číslo na okraji dává řešení pro štěrbinu/řádek
3.
Dbát na X-X
4.
A=8; B=8; C=5; D=7; A+D+B+A=31 a B+B+C+C=26, takže řešení je 31-26=5. Řešení: 5
5.
Knihy: Číselná hodnota písmen
6.
Které je to správné písmeno?
7.
Dvojitá písmena vyškrtnout
8.
Dbát na X-X
9.
Všechna písmena kromě U se vyskytují několikrát. Číselná hodnota písmena U = 21. Platí X-X, tedy 2-1=1. Řešení: 1
10.
Kaktusy: Počet „bouliček“
11.
Nejprve se násobí a dělí, potom se sčítá a odčítá
12.
Početní znaménka na květináči
Řešení
5 x 8 – 5 x 7 + 4 x 1 = 9. Řešení = 9 Výsledné číslo: 519

Nr. 4

1.
Pavouk: Všímej si silnějších vláken
2.
Dávají číslo
3.
Spoj je dohromady
4.
Silnější vlákna sítě dávají po spojení dohromady číslo 4. Řešení: 4.
5.
Květináč: Určité pořadí
6.
Pořadí je 3 2 4 3 2 4...
7.
Řešením není 2
8.
Číslo nalevo od trojky chybí. Dvojka je vždy vpravo od trojky. Řešení: 4
9.
Fazole: Některé fazole se odlišují
10.
Rozpoznej čísla
11.
Rozpoznej početní znaménka
Řešení
Žlutozelené fazole dávají výpočet: 3 + 2 x 2. Řešení: 7 Výsledné číslo: 447

Nr. 5

1.
Obrázek s upírem: Lopatky na stěně
2.
Chybí něco?
3.
Římské číslice
4.
To, co je vpředu, se odečítá, to, co je vzadu, se přičítá
5.
Tři lopatky s římskými číslicemi 3, 5, 4. To znamená -3+5+4= 6 Řešení=6
6.
Česnek: Kolik stroužků česneku?
7.
Kolik paliček česneku?
8.
Dbát na X-X
9.
Na podlaze leží osm stroužků. Celkem 9 paliček. 9x8=72. X-X: 7-2=5 Řešení: 5
10.
Vejce (slepice): Podivně rozbité
11.
Vejce dává číslo
Řešení
Rozbité vejce dává číslo 8. Řešení: 8. Výsledné číslo: 658

Nr. 6

1.
Obrázek s rukou: Rukavice
2.
Všímej si vzorku
3.
Vrcholy
4.
O žádné nemá
5.
Trojúhelník (3) plus čtyřúhelník (4) plus kruh (0) = 7. Řešení: 7.
6.
Myši se dívají určitým směrem
7.
Čas
8.
Barevná tečka znamená početní znaménko
9.
Levá myš (růžová tečka) hledí směrem na 1:00 hod., prostřední myš (oranžová tečka) hledí směrem na 11:00 hod., pravá myš (růžová tečka) hledí směrem na 3:00 hod. -1+11-3=7. Řešení: 7
10.
sáček se zeminou: Stejná květina znamená stejné číslo
11.
Výsledek je neúplný
12.
Červená květina = 3
Řešení
Růžová květina = 4; bílá květina = 5; červená květina = 3; modrá květina = 7. Řešení: 7 Výsledné číslo: 777
Čeština
%d blogerům se to líbí: