Gewaechshaus-raetsel-uebersicht
Nevieš ako ďalej, a predsa by si chcel hlavolam vyriešiť? Tu je niekoľko tipov, ktoré ti pomôžu nájsť riešenie.

Nr. 1

1.
Škatuľa na pizzu: Pizza Margherita pozostáva zo syra, paradajok a bazalky
2.
Chlieb so syrom
3.
Stredné dva otvory dávajú znamienko pre delenie
4.
Prvé číslo je šesť; druhé číslo je tri 6 : 3 = 2. Riešenie: 2
5.
Paradajky: Všímaj si škvŕn
6.
Počet škvŕn a rovnaké číslo sa použije na výpočet daným početným úkonom
7.
Najprv plus, potom mínus, potom násobiť, potom...
8.
Tri škvrny plus tri škvrny dajú šesť škvŕn; tri mínus tri rovná sa nula; tri krát tri je deväť; tri delené tromi je jedna. Riešenie: 1
9.
Bazalka: Bazalka sa po latinsky volá Ocimum
10.
Číselné hodnoty písmen
11.
Farebné bodky udávajú, aký počtový úkon sa má použiť
Riešenie
Červený bod znamená plus; ružový bod znamená mínus. O(15) + C(3) + I(9) – M(13) – U(21) + M(13) = 6. Riešenie: 6 Výsledné číslo: 216

Nr. 2

1.
Zapichovacie štítky: Číslice počítať medzi sebou
2.
Farba určuje počtovú značku
3.
Ktoré riešenie chýba?
4.
Ružový štítok (33) 3-3=0; modrý štítok (33) 3:3=1; ružový štítok (75) 7-5=2; modrý štítok (62) 6:2=3; ružový štítok (62) 6-2=4; červený štítok (33) 3+3=6; žltý štítok (71) 7x1=7; červený štítok (62) 6+2=8; žltý štítok (33) 3x3=9. Riešenie 5 chýba. Riešenie: 5
5.
Polievacia krhla: Otvory sú dôležité
6.
Protiľahlé otvory dávajú riešenie
7.
Násobiť a odčítať
8.
Číslo krát číslo v prostriedku (2) dá riešenie. 1x2–2=0; 3x2-2=4; 2x2-2=2. Riešenie: 2
9.
Orchidey: Rovnaké písmená znamenajú rovnaké čísla
10.
Logický rad písmen
11.
E=5
Riešenie
Násobilka 7 nazad. A=7; B=0; C=6; D=3; … Riešenie: 7 Výsledné číslo: 527

Nr. 3

1.
Stolička: Rovnaké písmená znamenajú rovnaké čísla
2.
Číslo na okraji dá riešenie pre štrbinu/riadok
3.
Dbať na X-X
4.
A=8; B=8; C=5; D=7; A+D+B+A=31 a B+B+C+C=26, riešenie je teda 31-26=5. Riešenie: 5
5.
Knihy: Hodnota písmen
6.
Ktoré je to správne písmeno?
7.
Dvojité písmená vyškrtnúť
8.
Dbať na X-X
9.
Všetky písmená okrem U sa vyskytujú niekoľkokrát. Hodnota písmena U=21. Platí X-X, teda 2-1=1 Riešenie: 1
10.
Kaktusy: Počet „hrčiek“
11.
Najprv sa násobí a delí, potom sa sčíta a odčíta
12.
Počtové značky na kvetináči
Riešenie
5 x 8 – 5 x 7 + 4 x 1 = 9. Riešenie: 9 Výsledné číslo: 519

Nr. 4

1.
Pavúk: Všímaj si hrubších vlákien
2.
Dajú číslo
3.
Spoj ich dohromady
4.
Hrubšie vlákna siete dajú po spojení dohromady číslo 4. Riešenie: 4.
5.
Kvetináč: Určité poradie
6.
Poradie je 3 2 4 3 2 4 …
7.
Riešenie nie je 2
8.
Číslo naľavo od trojky chýba. Dvojka stojí vždy napravo od trojky. Riešenie: 4
9.
Fazule: Niektoré fazule sú inakšie
10.
Rozpoznaj čísla
11.
Rozpoznaj počtové značky
Riešenie
Zelenožlté fazule dajú výpočet: 3 + 2 x 2. Riešenie: 7 Výsledné číslo: 447

Nr. 5

1.
Obrázok s upírom: Lopatky na stene
2.
Chýba niečo?
3.
Rímske číslice
4.
To, čo je vpredu, sa odpočíta; to, čo je vzadu, sa pripočíta
5.
Tri lopatky s rímskymi číslicami 3, 5, 4. Teda -3+5+4=6. Riešenie: 6
6.
Cesnak: Koľko strúčikov cesnaku?
7.
Koľko hlavičiek cesnaku?
8.
Dbať na X-X
9.
Na podlahe leží osem strúčikov. Celkom 9 hlavičiek. 9x8=72. X-X: 7-2=5. Riešenie: 5
10.
Vajce (sliepka): Čudne rozbité
11.
Vajce dá číslo
Riešenie
Rozbité vajce dá číslo 8. Riešenie: 8 Výsledné číslo: 658

Nr. 6

1.
Rukavica
2.
Všímaj si vzorky
3.
Vrcholy
4.
O žiadne nemá
5.
Trojuholník (3) plus štvoruholník (4) plus kruh (0) = 7. Riešenie: 7
6.
Myši pozerajú určitým smerom
7.
Čas
8.
Farebná bodka znamená počtovú značku
9.
Ľavá myš (ružová bodka) pozerá smerom na 1:00 hod., prostredná myš (oranžová bodka) pozerá smerom na 11:00 hod., pravá myš (ružová bodka) pozerá smerom na 3:00 hod. -1+11-3=7. Riešenie: 7
10.
Vrecko so zeminou: Rovnaká kvetina znamená rovnaké číslo
11.
Výsledok je neúplný
12.
Červená kvetina = 3
Riešenie
Ružová kvetina = 4; biela kvetina = 5; červená kvetina = 3; modrá kvetina = 7. Riešenie: 7 Výsledné číslo: 777
Slovenčina
%d blogerom sa páči toto: