Gewaechshaus-raetsel-uebersicht
Geraak je niet meer verder, maar wil je toch het raadsel oplossen? Hier vind je belangrijke tips die je helpen het raadsel te ontrafelen.

Nr. 1

1.
Pizzadoos: Pizza margherita bestaat uit kaas, tomaten en basilicum
2.
Boterham met kaas
3.
Beide gaten in het midden vormen het "deelteken"
4.
Eerste getal is zes; tweede getal is drie 6 : 3 = 2. Oplossing: 2
5.
Tomaten: Let op de vlekken
6.
Berekening van de vlekken maken
7.
Eerst plus, dan min, dan vermenigvuldigen, dan ...
8.
Drie vlekken plus drie vlekken zijn zes vlekken; drie min drie is nul; drie maal drie is negen; drie gedeeld door drie is één. Oplossing: 1
9.
Basilicum: De Latijnse naam voor basilicum is ocimum.
10.
Letterwaarden
11.
Gekleurde punten wijzen erop hoe gerekend moet worden
Oplossing
Rood punt betekent plus; roze punt betekent min. O(15) + C(3) + I(9) – M(13) – U(21) + M(13) = 6. Oplossing: 6 Oplossingsgetal: 216

Nr. 2

1.
Plantenbordjes: Elk cijfer met hetzelfde cijfer berekenen
2.
De kleur wijst op het rekenkundige teken
3.
Welke oplossing ontbreekt?
4.
Roze bordje (33) 3-3=0; blauwe bordje (33) 3:3=1; roze bordje (75) 7-5=2; blauwe bordje (62) 6:2=3; roze bordje (62) 6-2=4; rode bordje (33) 3+3=6; gele bordje (71) 7x1=7; rode bordje (62) 6+2=8; gele bordje (33) 3x3=9. Oplossing 5 ontbreekt. Oplossing: 5
5.
Gieter: De gaten zijn belangrijk
6.
Gaten tegenover elkaar vormen de oplossing
7.
Vermenigvuldigen en aftrekken
8.
Getal maal getal in het midden (2) geeft de oplossing. 1x2–2=0; 3x2-2=4; 2x2-2=2. Oplossing: 2
9.
Orchideeën: Dezelfde letters staan voor dezelfde getallen
10.
Logische reeks
11.
E=5
Oplossing
De tafel van vermenigvuldiging van 7 achterwaarts. A=7; B=0; C=6; D=3; … Oplossing: 7 Oplossingsgetal: 527

Nr. 3

1.
Krukje: Dezelfde letters staan voor dezelfde getallen
2.
Het getal aan de rand vormt de oplossing van de kolom/rij
3.
Letten op X-X
4.
A=8; B=8; C=5; D=7; A+D+B+A=31 en B+B+C+C=26, dus is de oplossing 31-26=5. Oplossing: 5
5.
Boeken: Letterwaarde
6.
Welke letter is de juiste?
7.
Dubbele letters schrappen
8.
Letten op X-X
9.
Alle letters komen herhaaldelijk voor, behalve U. Letterwaarde van U = 21. X-X, dus 2-1=1. Oplossing = 1
10.
Cactussen: Aantal 'knobbels'
11.
Eerst vermenigvuldigen/delen, dan optellen/aftrekken!
12.
Rekenkundige tekens op pot
Oplossing
5 x 8 – 5 x 7 + 4 x 1 = 9. Oplossing = 9 Oplossingsgetal: 519

Nr. 4

1.
Spin: Letten op dikkere draden
2.
Vormen getal
3.
Samenvoegen
4.
De dikkere draden van het web vormen samen het getal 4. Oplossing: 4.
5.
Pot: Bepaalde volgorde
6.
Volgorde is 3 2 4 3 2 4 …
7.
Oplossing is niet 2
8.
Getal links van drie ontbreekt. Twee staat altijd rechts van drie. Oplossing: 4
9.
Bonen: Sommige bonen zijn anders
10.
Herken de getallen
11.
Herken de rekenkundige tekens
Oplossing
Geelgroene bonen geven berekening: 3 + 2 x 2. Oplossing: 7. Oplossingsgetal: 447

Nr. 5

1.
Afbeelding met vampier: Schoppen aan de muur
2.
Ontbreekt een?
3.
Romeinse cijfers
4.
Wat vooraan staat wordt afgetrokken; wat achteraan staat toegevoegd
5.
Drie schoppen met de Romeinse cijfers 3, 5, 4; dus -3+5+4 = 6. Oplossing: 6.
6.
Knoflook: Hoeveel teentjes?
7.
Hoeveel bollen?
8.
Letten op X-X
9.
Op de grond liggen acht teentjes. In totaal 9 bollen. 9X8=72. X-X: 7-2=5. Oplossing =5
10.
Ei (kip): Vreemd gebroken
11.
Ei geeft getal
Oplossing
Gebroken ei geeft getal 8. Oplossing: 8. Oplossingsgetal: 658

Nr. 6

1.
Afbeelding met hand: Handschoen
2.
Op patroon letten
3.
Hoeken
4.
O heeft geen
5.
Driehoek (3) plus vierhoek (4) plus cirkel (0) = 7. Oplossing: 7
6.
Muizen kijken in bepaalde richting
7.
Tijdstip
8.
Gekleurd punt staat voor rekenkundig teken
9.
Linker muis (roze punt) kijkt naar 1.00 uur, middelste muis (oranje punt) kijkt naar 11.00 uur, rechter muis (roze punt) kijkt naar 3.00 uur. -1+11-3=7. Oplossing: 7
10.
Zak met aarde: Dezelfde bloem staat voor hetzelfde getal
11.
Getal van resultaat onvolledig
12.
Rode bloem = 3
Oplossing
Roze bloem = 4; witte bloem = 5; rode bloem = 3; blauwe bloem = 7. Oplossing: 7 Oplossingsgetal: 777
Nederlands
%d bloggers liken dit: