Gewaechshaus_002-00_
V tomto puzzle Exit je ukryto celkem 6 hlavních hádanek. Každá hlavní hádanka je výsledkem tří dílčích hádanek. Co je důležité: Je někde na obrázku tvého puzzle vyobrazena kočka? Pak jsou tyto tipy určeny pro tebe! 😊 Pokud jsou vyobrazeny slepice, klikni prosím zde.

Hádanka 1: Krabice na pizzu


Sýr

1.
Chléb se sýrem.
2.
Dva otvory uprostřed znamenají znaménko pro dělení. Spočítej díry v sýru.
3.
První číslo je šest, druhé číslo je tři.
Řešení
6 : 3 = 2. Řešení: 2
 

Rajčata

1.
Jeden keřík s rajčaty má divné skvrny.
2.
Dvě rajčata jsou vždy proti sobě. Jak spolu souvisí skvrny na levém rajčeti se skvrnami na pravém rajčeti?
3.
Číslo pro početní úkony je 3 – plus 3, minus 3, krát 3...
Řešení
Tři skvrny plus tři skvrny dají šest skvrn; tři minus tři dají nulu; tři krát tři je devět; tři děleno třemi je jedna. Řešení: 1
 

Bazalka

1.
V květináči s bazalkou se ukrývá latinský název. Najdeš ho ještě někde jinde na obrázku?
2.
Latinský název pro bazalku je ocimum. Tento název se objevuje ještě v sešitě na stole. Jaké hodnoty mají jednotlivá písmena? (např. A=1, B=2…)
3.
Barevné body pod nimi udávají, jaké početní znaménko je třeba použít.
4.
Přiřazení barevných bodů k početním znaménkům lze najít ve zvýšeném záhonku po pravé straně puzzle.
Řešení
Červená tečka znamená plus; růžová tečka znamená minus. O(15) + C(3) + I(9) – M(13) – U(21) + M(13) = 6. Řešení: 6
 

Celkové výsledné číslo hádanky 1

Řešení
216
 

Hádanka 2: Obrázek s kropicí konví a květinou


Zapichovací štítky

1.
Dokážeš na obrázku najít všech 9 zapichovacích štítků?
2.
Obě čísla se musí vzájemně spočítat.
3.
Barva zapichovacího štítku ti naznačuje příslušné početní znaménko.
4.
Přiřazení barevných bodů k početním znaménkům lze najít ve zvýšeném záhonku po pravé straně puzzle.
5.
Výsledná čísla jsou mezi 1 a 9. Které číslo chybí?
Řešení
Růžový štítek (33) 3-3=0; modrý štítek (33) 3:3=1; růžový štítek (75) 7-5=2; modrý štítek (62) 6:2=3; růžový štítek (62) 6-2=4; červený štítek (33) 3+3=6; žlutý štítek (71) 7x1=7; červený štítek (62) 6+2=8; žlutý štítek (33) 3x3=9. Řešení 5 chybí. Řešení: 5
 

Orchideje

1.
V horním výřezu puzzle jsou vyobrazeny orchideje, které jsou opatřeny kartičkami s písmeny. Najdeš tato písmena ještě někde jinde v obrázku?
2.
Na podlaze jsou rozsypány kartičky, které ukazují hodnoty písmen! D=3, F=4 H=2 Stejná písmena znamenají stejná čísla.
3.
Kartičky dají dohromady logickou řadu číslic. Dokážeš určit, o jakou číslicovou řadu pozpátku se tu jedná?
4.
Další číselný tip: E=5.
5.
To ti umožní určit už dvě kartičky: FH=42 DE=35. Jak velký je rozdíl mezi těmito dvěma čísly?
6.
Rozdíl mezi těmito dvěma čísly je 7. Dokážeš teď v číslicové řadě pokračovat dále?
7.
Sedmičková řada začíná u první kartičky číslem 70=AB. Vypočítej ji pozpátku. Jaké číslo má tedy být na místě „?“?
Řešení
A=7; B=0; C=6; D=3; E=5; F=4; G=9 H=2; I=8; J=1 Řešení: 7
 

Kropicí konev

1.
Pozorně si prohlédni otvory kropicí konve. Dokážeš v nich rozeznat nějaké schéma?
2.
Protilehlé otvory patří k sobě.
3.
Je třeba je vynásobit počtem otvorů uprostřed (2).
Řešení
Číslo krát číslo v uprostřed (2) dá řešení. 1x2=2; 2x2=4; 3x2=6. Řešení: 6
 

Celkové výsledné číslo hádanky 2

Řešení
576
 

Hádanka 3: Tabule


Stolička

1.
Stejná písmena znamenají stejná čísla.
2.
Čísla na okraji dávají řešení jednotlivých sloupců/řádků.
3.
Na dvou místech je X, všímej si „X-X“. Jaké číslo zde vyjde?
Řešení
A=8; B=8; C=5; D=7; A+D+B+A=31 a B+B+C+C=26, takže řešení je 31-26=5. Řešení: 5
 

Knihy

1.
Pozorně si prohlédni názvy knih.
2.
Vyskytuje se v nich každé písmeno dvakrát?
3.
Jedno písmeno je tu pouze jednou. Jakou číselnou hodnotu má toto písmeno?
Řešení
Všechna písmena kromě F se vyskytují několikrát. Číselná hodnota písmena F=6. Řešení: 6
 

Kaktusy

1.
Sleduj počet listů, resp. „hrbolků“ jednotlivých kaktusů.
2.
Na květináčích najdeš početní znaménka.
3.
Nezapomeň: Nejprve se násobí a dělí, potom se sčítá a odčítá.
Řešení
5 x 8 – 5 x 7 + 4 x 1 = 9. Řešení = 9
 

Výsledné číslo hádanky 3

Řešení
569
 

Hádanka 4: Zapichovací štítek s pavoukem


Pavouk

1.
V pavoučí síti jsou některá vlákna nápadně silnější.
2.
Dokážeš v nich rozeznat nějaké číslo?
3.
Sesuň silnější vlákna k sobě.
Řešení
Silnější vlákna sítě dávají po sesunutí dohromady číslo 4. Řešení: 4.
 

Květináč

1.
Na podlaze je rozbitý květináč s řadou číslic. Dokážeš v nich objevit logickou číslicovou řadu?
2.
Pořadí je 3 2 4 3 2 4
Řešení
Číslice nalevo od trojky chybí. Řešení: 4
 

Fazole

1.
Pozorně si prohlédni fazole. Nevypadají některé z nich trochu zvláštně?
2.
Některé fazole představují číslice a početní znaménka. Dokážeš všechny z nich určit?
Řešení
Žlutozelené fazole dávají výpočet: 3 + 2 x 2. Řešení: 7
 

Celkové výsledné číslo hádanky 4

Řešení
447
 

Hádanka 5: Obrázek s upírem


Zahradnické nářadí na stěně

1.
Nechybí tu náhodou jeden kus červeného nářadí?
2.
Sečti zuby na třech kusech červeného nářadí.
Řešení
Tři kusy nářadí s určitým počtem zubů: 3, 2, 4. To znamená 3+2+4=9 Řešení: 9
 

Česnek

1.
Kolik paliček česneku dokážeš najít?
2.
Z kolika stroužků se skládá jedna palička?
3.
Pozorně si prohlédni lístek na stole.
Řešení
Na podlaze leží osm stroužků. Celkem 9 paliček. Lístek na stole naznačuje výpočet (paličky minus stroužky) 9-8=1. Řešení: 1
 

Vejce (slepice)

1.
Ale ne! Na podlaze se jedno vejce rozbilo.
2.
Je možné, že se ve vejci skrývá nějaké číslo?
Řešení
Rozbité vejce ukazuje číslo 8. Řešení: 8
 

Celkové výsledné číslo hádanky 5

Řešení
918
 

Hádanka 6: Obrázek s rukou


Myši

1.
Najdeš 3 myši?
2.
Na stole je ještě jeden odkaz k myším.
3.
Kterým směrem se myši dívají? Rozeznáš nějakou souvislost s myším budíkem?
4.
Myši se dívají na určitý čas na hodinách.
5.
Barevný bod znamená početní znaménko. 1. Myši se dívají určitým směrem 2. Myši se dívají na čas na hodinách 3. Barevný bod znamená početní znaménko. Přiřazení barevných bodů k početním znaménkům lze najít ve zvýšeném záhonku po pravé straně puzzle.
Řešení
Levá myš (růžový bod) hledí směrem na 2:00 hod., prostřední myš (oranžový bod) hledí směrem na 10:00 hod., pravá myš (růžový bod) hledí směrem na 3:00 hod. -2+10-3=5. Řešení: 5
 

Zem (sáček se zeminou)

1.
Stejná květina znamená stejné číslo
2.
Jakou číselnou hodnotu má modrá květina?
3.
Tip: Červená květina = 3
Řešení
Růžová květina = 4; bílá květina = 5; červená květina = 3; modrá květina = 7. Řešení: 7
 

Rukavice

1.
Na rukavici jsou vidět symboly.
2.
Spočítej úhly (rohy).
Řešení
Trojúhelník (3) plus čtyřúhelník (4) plus kruh (0) = 7. Řešení: 7
 

Celkové výsledné číslo hádanky 6

Řešení
577
 
Čeština
%d bloggers like this: