Gewaechshaus_002-00_
V tomto puzzle Exit je ukrytých celkom 6 hlavných hádaniek. Každá hlavná hádanka je tvorená tromi čiastkovými hádankami. Čo je dôležité: Je na obrázku tvojho puzzle vyobrazená mačka? Potom sú tieto tipy určené pre teba! 😊 Ak sú vyobrazené sliepky, klikni prosím tu.

Hádanka 1: Škatuľa na pizzu


Syr

1.
Chlieb so syrom.
2.
Stredné dva otvory dávajú značku pre delenie. Zrátaj diery v syru.
3.
Prvé číslo je šesť, druhé číslo je tri.
Riešenie
6 : 3 = 2. Riešenie: 2
 

Paradajky

1.
Jeden paradajkový krík má akési podivné škvrny.
2.
Dve paradajky sú vždy oproti sebe. Ako súvisia škvrny na ľavej paradajke so škvrnami na pravej paradajke?
3.
Číslo na výpočet je 3. Plus 3, mínus 3, krát 3...
Riešenie
Tri škvrny plus tri škvrny dajú šesť škvŕn; tri mínus tri rovná sa nula; tri krát tri je deväť; tri delené tromi je jedna. Riešenie: 1
 

Bazalka

1.
V kvetníku s bazalkou je ukrytý latinský názov. Nájdeš ho ešte niekde inde na obrázku?
2.
Bazalka sa po latinsky volá Ocimum. Tento názov je v zošite na stole. Ktoré číselné hodnoty sú pripísané jednotlivým písmenám? (napr. A=1, B=2…)
3.
Farebné body dole udávajú, ktoré počtové značky treba užiť.
4.
Priradenie farebných bodov k počtovým značkám možno nájsť v hornom záhone na pravej strane puzzle.
Riešenie
Červený bod znamená plus; ružový bod znamená mínus. O(15) + C(3) + I(9) – M(13) – U(21) + M(13) = 6. Riešenie: 6
 

Celkové výsledné číslo hádanky 1

Riešenie
216
 

Hádanka 2: Obrázok s polievacou krhlou a kvetinou


Zapichovacie štítky

1.
Nájdeš na obrázku všetkých 9 zapichovacích štítkov?
2.
Obidve čísla treba navzájom spočítať.
3.
Farba zapichovacieho štítku ti určuje príslušnú počtovú značku.
4.
Priradenie farebných bodov k počtovým značkám možno nájsť v hornom záhone na pravej strane puzzle.
5.
Čísla riešenia sú medzi 1 a 9. Ktoré číslo chýba?
Riešenie
Ružový štítok (33) 3-3=0; modrý štítok (33) 3:3=1; ružový štítok (75) 7-5=2; modrý štítok (62) 6:2=3; ružový štítok (62) 6-2=4; červený štítok (33) 3+3=6; žltý štítok (71) 7x1=7; červený štítok (62) 6+2=8; žltý štítok (33) 3x3=9. Riešenie 5 chýba. Riešenie: 5
 

Orchidey

1.
V hornom výrezu puzzle je vidno orchidey, ktoré sú opatrené kartičkami s písmenami. Nájdeš tieto písmená ešte niekde inde v obrázku?
2.
Na podlahe sú roztrúsené kartičky, ktoré ukazujú číselné hodnoty písmen! D=3, F=4 H=2 Rovnaké písmená znamenajú rovnaké čísla.
3.
Kartičky dávajú logický číselný rad. Poznáš, o aký číselný rad naspäť tu ide?
4.
Ďalší číselný tip: E=5.
5.
Tým už môžeš rozlúštiť dve kartičky FH=42 DE=35. Ako veľký je rozdiel medzi oboma číslami?
6.
Rozdiel medzi obidvoma číslami je 7. Dokážeš už teraz pokračovať v číselnom radu?
7.
Rad čísla 7 sa začína u prvej kartičky s číslom 70=AB. Vypočítaj tento rad spätne. Ktoré číslo bude na mieste „?“?
Riešenie
A=7; B=0; C=6; D=3; E=5; F=4; G=9 H=2; I=8; J=1 Riešenie: 7
 

Polievacia krhla

1.
Pozorne si pozri otvory v polievacej krhle. Dokážeš v nich rozpoznať určitú schému?
2.
Protiľahlé otvory patria k sebe.
3.
Násobiť počtom otvorov v prostriedku (2).
Riešenie
Číslo krát číslo v prostriedku (2) dá riešenie. 1x2=2; 2x2=4; 3x2=6. Riešenie: 6
 

Celkové výsledné číslo hádanky 2

Riešenie
576
 

Hádanka 3: Tabuľa


Stolička

1.
Rovnaké písmená znamenajú rovnaké čísla.
2.
Čísla na okraji dávajú riešenie príslušných stĺpcov/riadkov.
3.
Na dvoch miestach je X, dbaj na „X-X“. Ktoré číslo riešenia tu vyjde?
Riešenie
A=8; B=8; C=5; D=7; A+D+B+A=31 a B+B+C+C=26, riešenie je teda 31-26=5. Riešenie: 5
 

Knihy

1.
Pozorne si pozri názvy kníh.
2.
Neopakuje sa každé písmeno dvakrát?
3.
Jedno písmeno sa tu vyskytuje len raz. Akú číselnú hodnotu toto písmeno má?
Riešenie
Všetky písmená okrem F sa vyskytujú niekoľkokrát. Hodnota písmena F=6. Riešenie: 6
 

Kaktusy

1.
Všímaj si počtu listov, resp. „hrboľčekov“ jednotlivých kaktusov.
2.
Na kvetníkoch vidíš počtové značky.
3.
Nezabudni: Najprv sa násobí a delí, potom sa sčíta a odčíta.
Riešenie
5 x 8 – 5 x 7 + 4 x 1 = 9. Riešenie: 9
 

Celkové výsledné číslo hádanky 3

Riešenie
569
 

Hádanka 4: Zapichovací štítok s pavúkom


Pavúk

1.
V pavúčej sieti sú niektoré vlákna nápadne hrubšie.
2.
Dokážeš v nich rozpoznať nejaké číslo?
3.
Zosuň hrubé vlákna dohromady.
Riešenie
Hrubšie vlákna siete dajú po spojení dohromady číslo 4. Riešenie: 4.
 

Kvetináč

1.
Na podlahe je rozbitý kvetináč s radom čísel. Dokážeš v nich rozpoznať logický číselný rad?
2.
Poradie čísel je 3 2 4 3 2 4
Riešenie
Číslo naľavo od trojky chýba. Riešenie: 4
 

Fazule

1.
Pozorne s pozri fazule. Nevyzerajú niektoré z nich akosi ináč?
2.
Niektoré fazule ukazujú čísla a počtové značky. Dokážeš je všetky rozpoznať?
Riešenie
Zelenožlté fazule dajú výpočet: 3 + 2 x 2. Riešenie: 7
 

Celkové výsledné číslo hádanky 4

Riešenie
447
 

Hádanka 5: Obrázok s upírom


Záhradnícke náradie na stene

1.
Nechýba tu náhodou jeden kus červeného náradia?
2.
Zrátaj zuby na troch kusoch červeného náradia.
Riešenie
Tri kusy náradia s určitým počtom zubov: 3, 2, 4. Teda: 3+2+4= 9 Riešenie: 9
 

Cesnak

1.
Koľko hlavičiek cesnaku dokážeš nájsť?
2.
Z koľkých strúčikov pozostáva jedna hlavička?
3.
Pozorne si pozri lístok na stole.
Riešenie
Na podlahe leží osem strúčikov. Celkom 9 hlavičiek. Lístok na stole ukazuje výpočet (hlavičky mínus strúčiky) 9-8=1. Riešenie: 1
 

Vajce (sliepka)

1.
Ale nie! Na zemi sa jedno vajce rozbilo.
2.
Neskrýva sa vo vajci nejaké číslo?
Riešenie
Rozbité vajce ukazuje číslo 8. Riešenie: 8
 

Celkové výsledné číslo hádanky 5

Riešenie
918
 

Hádanka 6: Obrázok s rukou


Myši

1.
Dokážeš nájsť 3 myši?
2.
Na stole je ešte jeden odkaz na myši.
3.
Ktorým smerom myši pozerajú? Nie je tu nejaká spojitosť s „myšacím“ budíkom?
4.
Myši pozerajú na určitý čas na hodinách.
5.
Farebný bod znamená počtovú značku. 1. Myši pozerajú určitým smerom 2. Myši pozerajú na čas na hodinách 3. Farebný bod znamená počtovú značku Priradenie farebných bodov k počtovým značkám možno nájsť v hornom záhone na pravej strane puzzle.
Riešenie
Ľavá myš (ružový bod) pozerá smerom na 2:00 hod., prostredná myš (oranžový bod) pozerá smerom na 10:00 hod., pravá myš (ružový bod) pozerá smerom na 3:00 hod. -2+10-3=5. Riešenie: 5
 

Zem (vrecko so zeminou)

1.
Rovnaká kvetina znamená rovnaké číslo.
2.
Akú číselnú hodnotu má modrá kvetina?
3.
Tip: Červená kvetina = 3
Riešenie
Ružová kvetina = 4; biela kvetina = 5; červená kvetina = 3; modrá kvetina = 7. Riešenie: 7
 

Rukavica

1.
Na rukavici sú vidieť symboly.
2.
Zrátaj ich rohy (vrcholy).
Riešenie
Trojuholník (3) plus štvoruholník (4) plus kruh (0) = 7. Riešenie: 7
 

Celkové výsledné číslo hádanky 6

Riešenie
577
 
Slovenčina
%d blogerom sa páči toto: