Entwurf 1 Exitpuzzle Atlier
Nevíš jak dál, a přesto bys chtěl hlavolam vyřešit? Tady jsou hlavní tipy, které tě mohou dovést k řešení.

Formule pro míchání barev:

1.
Receptury na listu papíru ukazují, jak mají být barvy namíchány. Jednotlivé přísady jsou opatřeny římskými číslicemi. Pro červenou, žlutou, modrou a bílou barvu tedy vychází vždy určitá hodnota (číslice). Při míchání barev se hodnoty sčítají.
Lösung
červená: 2
modrá: 5
bílá: 3
žlutá: 4
fialová: 7
růžová: 5
zelená: 9
oranžová: 6

č. 1 Anatomické kresby

1.
Které tři předměty se hodí ke kresbám?
2.
Rozpoznej barvy.
3.
Nohy vidět není, zato ale…
Řešení
Na anatomických kresbách je vyobrazena zvířecí lebka (I), křídlo ptáka (II) a lidská noha (III). Třemi hledanými předměty tedy jsou pes, papoušek a boty. Pes si hraje s fialovým míčem, papoušek je zelený a boty mají červené pásky. Při použití formule pro míchání barev vyjde výsledné číslo: 792.

č. 2 Tři obrázky

1.
Všimni si barevného ladění obrázků.
2.
Všimni si „staveb“.
3.
Smíchej barvy.
Řešení
Tři obrázky dávají dohromady trojmístné číslo. Sloupy v pozadí naznačují pozici číslice. Obrázek I je barevně laděn do oranžova, což je barva vzniklá smícháním červené a žluté. Obrázek II je laděn do růžova a tato barva vzniká smícháním červené a bílé. Obrázek s číslicí III je laděn do zelena a to je barva, která vznikne smícháním modré a žluté. Výsledné číslo: 659

č. 3 Noty

1.
Melodie nevede k řešení.
2.
Každý řádek s notami dává jedno číslo.
3.
Plná hlavička s nožičkou = ¼ (čtvrtka).
Řešení
Na každém řádku dává součet hodnot jednotlivých not příslušnou číslici řešení.
Nota celá (1): prázdná hlavička bez krčku
Nota půlová (½): prádná hlavička a krček
Nota čtvrťová (¼): plná hlavička a krček
Nota osminová (1/8): plná hlavička, krček a praporek
první řádek:
1 + ¼ + 1/8 + ¼ + 1/8 + ¼ + ¼ + ¼ + ¼ + ¼ + ½ + 1/8 + 1/8 + ¼ + 1 = 5
druhý řádek:
1 + ¼ + ¼ + ½ + ¼ + 1 + 1 + ½ + ¼ + 1 + ¼ + ¼ + ½ + 1 = 8
třetí řádek:
1 + ½ + ½ + ½ + 1/8 + 1/8 + 1/8 + ¼ + ¼ + 1/8 + ½ + ¼ + ¼ + ½ + 1 = 6
Lösungszahl: 586

č. 4 Mechanický nákres

1.
Kam až se musí otočit bílá šipka?
2.
Všimni si zarážky na prvním ozubeném kole.
3.
Ozubená kola se otáčejí proti sobě.
Řešení
První ozubené kolo (vlevo) se musí otočit natolik, aby bílá šipka vždy ukazovala na příslušné písmeno. Podle toho se otáčejí také ostatní ozubená kolečka a daná hodnota se vždy ukáže na posledním ukazateli (vpravo). Ozubená kolečka se otáčejí proti sobě, kolečka spojená řemínky se otáčejí stejným směrem. Kvůli zarážce na prvním kolečku jím lze točit pouze doprava. Hodnota pro A: 2, hodnota pro B: 4, hodnota pro C: 8. Výsledné číslo: 248

č. 5 Symboly na okenní tabuli

1.
Je povolen vždy jen jeden stejný symbol na řádek a sloupec.
2.
Symboly dávají logickou řadu.
3.
Křížek = 4
Řešení
Na okenní tabulce je zobrazen pravoúhelník se šesti řádky a šesti sloupci. V každé řádce a sloupci smí být každý symbol zastoupen jen jednou. Otvory ve skle shora dolů udávají výsledné číslo. Řada symbolů má logický sled. Poslední tři symboly vycházejí z prvních tří symbolů. Čtverec = 2, kruh = 3, křížek = 4, čtverec + kruh = 5, čtverec + křížek = 6, kruh + křížek = 7. Hledané symboly shora dolů: čtverec + kruh, čtverec, kruh. Výsledné číslo: 523

č. 6 Knihy

1.
Knihy v knihovničce a trhliny v okenní tabuli patří dohromady.
2.
Otoč okno, prasklina ve skle je cíl.
3.
Tři pojmy ti ukáží pořadí.
Řešení
Okenní tabule sestává z šesti řad po čtyřech tabulkách. Tři tabulky vypadly. Knihovnička má čtyři police po šesti knihách, přičemž ve spodní polici nejsou tři knihy vidět. Trhliny v okenních tabulkách ukazují dráhu, podle které je třeba vybírat knihy v knihovničce. Prasklé sklo představuje daný cíl. Písmena na vybraných knihách dávají vždy určité slovo. Barva knihy, na kterou ukazuje prasklina, udává hledanou číslici. Slova, která takto vyjdou (aqua (= voda), terra (= země), aer (=vzduch)), odkazují na technické přístroje visící od stropu, které zleva doprava udávají pořadí číslic. Barvy hledaných knih jsou žlutá (aer), oranžová (terra) a fialová (aqua). Výsledné číslo: 467
Čeština
%d bloggers like this: