Entwurf 1 Exitpuzzle Atlier
Nie wiesz, co dalej, ale chcesz mimo to rozwiązać zagadkę? Tutaj znajdziesz ważne wskazówki, które pomogą Ci rozwiązać zagadkę.

Formuła mieszania kolorów:

1.
Receptury zapisane na kartce papieru wskazują, w jaki sposób należy zmieszać kolory. Ilości składników przedstawiono za pomocą cyfr rzymskich. Do koloru czerwonego, żółtego, niebieskiego oraz białego przyporządkowane są zatem określone wartości (cyfry). Wymieszanie kolorów powoduje dodanie wartości.
Rozwiązanie
Czerwony: 2
Niebieski: 5
Biały: 3
Żółty: 4
Fioletowy: 7
Różowy: 5
Zielony: 9
Pomarańczowy: 6

Nr 1 Rysunki anatomiczne

1.
Jakie trzy obiekty pasują do rysunków?
2.
Rozpoznaj kolory.
3.
Nie widać żadnych stóp, ale zamiast tego…
Rozwiązanie
Rysunki anatomiczne przedstawiają czaszkę drapieżnika (I), skrzydło ptaka (II) oraz ludzką stopę (III). Trzy poszukiwane obiekty to pies, papuga i buty. Pies bawi się fioletową piłką, papuga jest zielona, a buty mają czerwone paski. Za pomocą formuły mieszania kolorów można uzyskać wynik: 792.

Nr 2 Trzy obrazy

1.
Zwróć uwagę na kolorystykę obrazów.
2.
Zwróć uwagę na „budowle”.
3.
Zmieszaj kolory.
Rozwiązanie
Trzy obrazy tworzą trzycyfrową liczbę. Liczby kolumn wskazują pozycje cyfr. Na cyfrę z pomarańczowego obrazu (I) składają się kolory czerwony i żółty. Na cyfrę z różowo-czerwonego obrazu (II) składają się kolory czerwony i biały. Na cyfrę z zielonego obrazu (III) składają się kolory niebieski i żółty. Wynik: 659

Nr 3 Nuty

1.
Melodia nie wskazuje rozwiązania.
2.
Każda pięciolinia wskazuje jedną cyfrę.
3.
Wypełniona główka z laską = ¼ (jedna czwarta).
Rozwiązanie
Aby uzyskać wynik, należy zsumować wartości poszczególnych nut z każdej pięciolinii.
Cała nuta (1): niewypełniona główka bez laski
Półnuta (½): niewypełniona główka z laską
Ćwierćnuta (¼): wypełniona główka z laską
Ósemka (1/8): wypełniona główka z laską i chorągiewką
pierwsza pięciolinia:
1 + ¼ + 1/8 + ¼ + 1/8 + ¼ + ¼ + ¼ + ¼ + ¼ + ½ + 1/8 + 1/8 + ¼ + 1 = 5
druga pięciolinia:
1 + ¼ + ¼ + ½ + ¼ + 1 + 1 + ½ + ¼ + 1 + ¼ + ¼ + ½ + 1 = 8
trzecia pięciolinia:
1 + ½ + ½ + ½ + 1/8 + 1/8 + 1/8 + ¼ + ¼ + 1/8 + ½ + ¼ + ¼ + ½ + 1 = 6
Wynik: 586

Nr 4 Rysunek techniczny

1.
Jak daleko musi być każdorazowo przekręcana biała strzałka?
2.
Zwróć uwagę na blokadę przy pierwszym kole zębatym.
3.
Koła zębate poruszają się w przeciwnych kierunkach.
Rozwiązanie
Pierwsze koło zębate (po lewej stronie) musi być tak przekręcane, aby strzałka wskazywała poszczególne litery. W następstwie tego pozostałe koła zębate również się kręcą, a tarcza (po prawej stronie) wskazuje odpowiednią wartość. Koła zębate poruszają się w przeciwnych kierunkach, natomiast koła połączone pasami obracają się w tym samym kierunku. Ze względu na blokadę przy pierwszym kole zębatym może ono poruszać się tylko w prawą stronę. Wartość dla litery A: 2, wartość dla litery B: 4, wartość dla litery C: 8. Wynik: 248

Nr 5 Symbole na szybie

1.
Dozwolony jest tylko jeden symbol danego rodzaju na każdy wiersz oraz kolumnę.
2.
Symbole tworzą logiczny ciąg.
3.
Krzyżyk = 4.
Rozwiązanie
Szyba w oknie ma wzór prostokąta z sześcioma wierszami i sześcioma kolumnami. W każdym wierszu i kolumnie dany symbol może występować tylko raz. Pęknięcia szkła wskazują wynik w kierunku od góry do dołu. Kolejność symboli wskazuje logiczny ciąg. Ostatnie trzy symbole wynikają z trzech pierwszych symboli. Kwadrat = 2, kółko = 3, krzyżyk = 4, kwadrat + kółko = 5, kwadrat + krzyżyk = 6, kółko + krzyżyk = 7. Poszukiwane symbole od góry do dołu: kwadrat + kółko, kwadrat, kółko. Wynik: 523

Nr 6 Książki

1.
Książki na regale i rysy na szybie okna łączą się.
2.
Obróć okno, pęknięcie szkła stanowi cel.
3.
Trzy wyrazy wskażą Ci kolejność.
Rozwiązanie
Okno podzielone jest na sześć rzędów z czterema szybkami każdy. W oknie brakuje trzech szybek. Regał na książki składa się z czterech półek, z sześcioma książkami każda, przy czym trzy książki na najniższej półce nie są widoczne. Rysy w szybach wskazują drogę, którą należy podążać po regale. W każdym przypadku celem jest pęknięcie w szkle. Litery znajdujące się po drodze wskażą każdorazowo jeden wyraz. Kolor książki wskazanej przez pęknięcie ujawni poszukiwaną cyfrę. Poszukiwane wyrazy: aqua (= woda), terra (= ziemia) i aer (= powietrze) wskazują na techniczne przyrządy wiszące przy suficie, które wytyczają od lewej strony do prawej kolejność cyfr. Poszukiwane książki to żółta (aer), pomarańczowa (terra) i fioletowa (aqua). Wynik: 467
polski
%d bloggers like this: