Entwurf 1 Exitpuzzle Atlier
Nevieš ako ďalej, a predsa by si chcel hlavolam vyriešiť? Tu je niekoľko tipov, ktoré ti pomôžu nájsť riešenie.

Formula na miešanie farieb:

1.
Receptúry na listu papiera ukazujú, ako majú byť farby namiešané. Prísady sú označené rímskymi číslicami. Pre červenú, žltú, modrú a bielu farbu teda vyjde určitá hodnota (číslica). Ak sa farby zmiesia, hodnoty sa zrátajú.
Riešenie
červená: 2
modrá: 5
biela: 3
žltá: 4
fialová: 7
ružová: 5
zelená: 9
oranžová: 6

č. 1 Anatomické kresby

1.
Ktoré tri predmety sa hodia ku kresbám?
2.
Rozpoznaj farby.
3.
Nohy nie sú vidieť, zato ale…
Riešenie
Anatomické kresby zobrazujú lebku zvieraťa (I), krídlo vtáka (II) a ľudskú nohu (III). Tromi hľadanými predmetmi sú pes, papagáj a topánky. Pes si hrá s fialovou loptou, papagáj je zelený a topánky majú červené pásiky. S použitím formule na miešanie vyjde výsledné číslo: 792.

č. 2 Tri obrázky

1.
Všímaj si farebného ladenia obrázku.
2.
Všímaj si „stavby“.
3.
Namiešaj farby.
Riešenie
Tri obrázky spolu dávajú trojmiestne číslo. Stĺpy na pozadí naznačujú pozíciu číslice. Obrázok (I) je ladený do oranžovej farby, ktorá vznikne zmiešaním červenej a žltej. Obrázok (II) je ladený do ružovej farby, ktorá vznikne zmiešaním červenej a bielej. Obrázok (III) je ladený do zelenej farby, ktorá vznikne zmiešaním modrej a žltej. Výsledné číslo: 659

č. 3 Noty

1.
Melódia nevedie k riešeniu.
2.
Každý riadok s notami dáva jednu číslicu.
3.
Plná hlavička s nožičkou = ¼ (štvrtina).
Riešenie
Na každom riadku dáva súčet jednotlivých nôt príslušnú číslicu riešenia. nota celá (1): prázdna hlavička bez nožičky
nota polová (½): prázdna hlavička s nožičkou
nota štvrťová (¼): plná hlavička s nožičkou
nota osminová (1/8): plná hlavička s nožičkou a zástavkou
prvý riadok:
1 + ¼ + 1/8 + ¼ + 1/8 + ¼ + ¼ + ¼ + ¼ + ¼ + ½ + 1/8 + 1/8 + ¼ + 1 = 5
druhý riadok:
1 + ¼ + ¼ + ½ + ¼ + 1 + 1 + ½ + ¼ + 1 + ¼ + ¼ + ½ + 1 = 8
tretí riadok:
1 + ½ + ½ + ½ + 1/8 + 1/8 + 1/8 + ¼ + ¼ + 1/8 + ½ + ¼ + ¼ + ½ + 1 = 6
Výsledné číslo: 586

č. 4 Mechanický nákres

1.
Ako ďaleko treba vždy otočiť bielou šípkou?
2.
Všímaj si zarážku na prvom ozubenom koliesku.
3.
Ozubené kolieska sa otáčajú proti sebe.
Riešenie
Prvé ozubené koliesko (vľavo) treba otočiť tak ďaleko, aby šípka ukázala na príslušné písmeno. Podľa toho sa otáčajú ostatné ozubené kolieska a na poslednom ukazovateli (vpravo) sa ukáže hodnota. Ozubené kolieska sa otáčajú proti sebe, kolieska spojené remienkami sa otáčajú rovnakým smerom. Prvé ozubené koliesko sa kvôli zarážke môže otáčať len doprava. Hodnota pre A: 2, hodnota pre B: 4, hodnota pre C: 8. Výsledné číslo: 248

č. 5 Symboly na sklenenej tabuli

1.
V každom riadku a stĺpci smie byť len jeden symbol rovnakého typu.
2.
Symboly vytvárajú logický rad.
3.
Krížik = 4
Riešenie
Na okennej tabuli je vyobrazený pravouholník o šiestich riadkoch a šiestich stĺpcoch. V každom riadku a stĺpci môže byť každý symbol zastúpený len jedenkrát. Praskliny v skle dávajú zhora dolu číslo riešenia. Rad symbolov má logický sled. Posledné tri symboly sa skladajú z prvých troch symbolov. Štvorec = 2, kruh = 3, krížik = 4, štvorec + kruh = 5, štvorec + krížik = 6, kruh + krížik = 7. Hľadané symboly zhora dolu: štvorec + kruh, štvorec, kruh. Výsledné číslo: 523

č. 6 Knihy

1.
Knihy v regáli a pukliny v okennej tabuli spolu súvisia.
2.
Otoč okno, praskliny v skle sú cieľmi.
3.
Tri pojmy ti ukážu správne poradie.
Riešenie
Okna pozostáva z šiestich radov po štyroch tabuľkách. Tri tabuľky pritom vypadli. Regál s knihami má štyri police, v každej je šesť kníh, pričom v spodnom radu tri knihy nie sú vidieť. Pukliny v tabuľkách ukazujú dráhu, po akej treba sledovať knihy. Prasklina v skle je vždy cieľom. Príslušné písmená na knihách dajú vždy určité slovo. Farba knihy, na ktorú ukazuje prasklina, udáva hľadanú číslicu. Slová, ktoré vyšli (aqua = voda, terra = zem a aer = vzduch), odkazujú na technické prístroje visiace od stropu, ktoré zľava doprava udávajú poradie číslic. Hľadané knihy majú farbu žltú (aer), oranžovú (terra) a fialovú (aqua). Výsledné číslo: 467
Slovenčina
%d blogerom sa páči toto: