_12925_X
Safra, uvázl jsi a nevíš jak dál? Tady najdeš několik tipů, které tě určitě nasměrují správným směrem a pomohou ti najít východ–EXIT! V obrázku je ukryto celkem šest hádanek, které dají šest čísel.

č. 1

1.
Všimni si, jaké barvy mají tři velká okna na puzzle vpravo nahoře.
2.
Každá barva se v každé řadě a každém sloupci vyskytuje jen jednou.
3.
V každém okně je jedna barevná plocha rozbitá. Najdeš číslo, které odpovídá chybějící barvě?
Řešení
Okenní tabulky sestávají z pěti barev. Každá barva se smí v každém řádku a sloupci vyskytovat pouze jednou. Rozbité barevné plochy jsou hledanými barvami. V prvním okně chybí červená barva, ve druhém okně žlutá barva a ve třetím okně chybí barva světle modrá. Barevné svítilny na zdi mají ve svém stínu vždy jedno číslo. Červená má 5, žlutá má 3 a světle modrá má 2. Řešení dává zleva doprava 5, 3, 2. Výsledné číslo: 532

č. 2

1.
Co je vyobrazeno na závěsném plakátu v oblouku dveří nad schody?
2.
Ke kterým zvířatům patří vyobrazené části těla?
3.
Najdi číslo, které náleží jednotlivým zvířatům.
Řešení
Na závěsném plakátu je vidět lebku ještěra, žraločí zub a jelení parohy. Jednotlivé části těla tedy patří k ještěrovi, žralokovi a jelenovi. Zvířata jsou očíslována, příslušná čísla najdeš na malých štítcích u výstavních exponátů. K ještěrovi patří číslo 9, ke žralokovi číslo 4 a k jelenovi číslo 6. Pořadí pro výsledné číslo je dáno uspořádáním obrázků na závěsném plakátu, shora dolů je to 9, 4, 6. Výsledné číslo: 946

č. 3

1.
Pozorně si prohlédni skleněnou vitrínu vpředu uprostřed puzzle.
2.
Dokážeš zjistit, z jakého historického období vystavené předměty pocházejí?
3.
Najdi vystavené exponáty na scénkách v pozadí!
Řešení
Vystavenými exponáty jsou středověká rytířská helma, egyptský sarkofág a oštěp z doby kamenné. Tyto předměty lze najít i na historických scénkách pod kamennými oblouky. Scénky jsou číslovány. Středověk s rytíři má číslo 5, egyptské sarkofágy mají číslo 3 a scénka z doby kamenné má číslo 9. Řešení dává zleva doprava 5, 3, 9. Výsledné číslo: 539

č. 4

1.
Pozorně si prohlédni zkameněliny ve vitríně na galerii muzea.
2.
V každé řadě se jedna zkamenělina liší o těch ostatních.
3.
Jakou pozici zaujímají ve vitríně tyto zkameněliny?
Řešení
V horní řadě (amoniti) se třetí zkamenělina odlišuje od obou ostatních. U kostí ve druhé řadě se od obou ostatních liší prostřední kost. Ve spodní řadě (trilobiti) se odlišuje rovněž prostřední exponát od obou ostatních. Místa ve vitríně jsou očíslována, pozice ve vitríně dává řešení 3, 5, 8. Výsledné číslo: 358

č. 5

1.
Pozorně si prohlédni nástěnné kresby.
2.
Z kterého historického období nápisy pocházejí?
3.
Přiřaď tyto čtyři kresby ke scénkám pod kamennými oblouky!
Řešení
Čtyři nástěnné kresby pocházejí ze čtyř různých historických epoch. První zleva ukazuje jeskynní malby, pochází tedy z doby kamenné. Druhá zleva ukazuje hieroglyfy a pochází proto z období starého Egypta. Třetí zleva ukazuje typický středověký text a na čtvrté kresbě je technický stavební výkres, který lze přiřadit období industrializace. Číslování scének dává zleva doprava řešení 9, 3, 5, 0. Výsledné číslo: 9350

č. 6

1.
Pozorně si prohlédni zvířata ve vitríně.
2.
Nemohou mít barvy zvířat nějaký význam? A není to uprostřed vitríny početní znaménko?
3.
Urči barvy s pomocí barevných nástěnných světel a spočítej je!
Řešení
Uprostřed vitríny je znaménko plus. Čtyři zvířata ve vitríně mají barvy červenou, zelenou, světle modrou a modrou. To odpovídá číslicím 5, 8, 2 a 0 (jak lze vyčíst z barevných nástěnných světel). Řešení: 5 + 8 + 2 + 0 = 15. Výsledné číslo: 15
Čeština
%d bloggers like this: