_12925_X
Verdraaid, zit je vast en geraak je niet meer verder? Hier vind je enkele tips die je zeker op het juiste spoor brengen en je helpen om de EXIT te vinden! In de afbeelding zijn in totaal zes raadsels verborgen, die je zes getallen bezorgen.

Nr. 1

1.
Let op de kleur van de drie grote ramen rechtsboven in de puzzel.
2.
Elke kleur komt per rij en per kolom slechts eenmaal voor.
3.
In elke raam is een kleurvlak gebroken. Vind je een getal dat overeenkomt met de ontbrekende kleur?
Oplossing
De ramen bestaan uit vijf verschillende kleuren. Per kolom en per rij mag elke kleur slechts eenmaal voorkomen. De gebroken kleurvlakken zijn de gezochte velden. In het eerste raam ontbreekt rood, in het tweede raam ontbreekt geel en in het derde raam ontbreekt lichtblauw. In de schaduw van de gekleurde lampen aan de muur zie je telkens een getal. Rood staat voor 5, geel voor 3 en lichtblauw voor 2. De oplossing is van links naar rechts 5, 3, 2. Oplossingsgetal: 532.

Nr. 2

1.
Wat staat op het vaandel in het poortgewelf boven de trap?
2.
Van welke dieren zijn de afgebeelde lichaamsdelen?
3.
Vind het getal dat bij het betreffende dier hoort.
Oplossing
Op het vaandel staan de schedel van een dinosaurus, een haaientand en het gewei van een hert. De lichaamsdelen behoren dus tot een dinosaurus, een haai en een hert. De dieren zijn genummerd, jullie vinden de juiste nummers op de bordjes bij de tentoongestelde stukken. Bij de dinosauriër staat het nummer 9, bij de haai nummer 4 en bij het hert nummer 6. De volgorde voor het oplossingsgetal is de plaats van de afbeeldingen op het vaandel, van boven naar beneden 9, 4, 6. Oplossingsgetal: 946.

Nr. 3

1.
Bekijk de glazen vitrine vooraan in het midden van de puzzel nauwkeuriger.
2.
Kun je vaststellen uit welk tijdperk de tentoongestelde stukken afkomstig zijn?
3.
Zoek de tentoongestelde stukken in de weergegeven scènes op de achtergrond!
Oplossing
De museumstukken zijn een middeleeuwse ridderhelm, een Egyptische sarcofaag en een speer uit het stenen tijdperk. Deze vind je in de historische scènes onder de stenen bogen. De scènes zijn genummerd. De middeleeuwen met de ridders heeft nummer 5, de Egyptische sarcofagen hebben nummer 3 en de scène uit het stenen tijdperk heeft nummer 9. De oplossing gaat van links naar rechts: 5, 3, 9. Oplossingsgetal: 539.

Nr. 4

1.
Bekijk de fossielen in de vitrine in de museumgalerij eens nauwkeuriger.
2.
In elke rij is één fossiel anders dan de andere.
3.
Op welke plaats in de vitrine bevinden die zich?
Oplossing
In de bovenste rij (ammonieten) verschilt het derde fossiel van de twee andere. In de tweede rij verschilt het middelste bot van de twee andere. Ook in de onderste rij (trilobieten) is het middenste exemplaar anders dan de twee andere. De plaatsen in de vitrine zijn genummerd, de positie geeft de oplossing 3, 5, 8. Oplossingsgetal: 358.

Nr. 5

1.
Bekijk de muurschilderingen eens nauwkeuriger.
2.
Uit welke periode zijn de lettertekens afkomstig?
3.
Plaats de vier muurschilderingen bij de juiste scènes onder de stenen bogen!
Oplossing
De vier muurschilderingen zijn afkomstig uit vier verschillende periodes. De eerste van links zijn grotschilderingen uit het stenen tijdperk. De tweede van links zijn hiërogliefen, bijgevolg afkomstig uit de Egyptische periode. De derde van links is een typische tekst uit de middeleeuwen en de vierde muurschildering is een technisch bouwschema uit de periode van de industrialisatie. De nummering van de scènes vorm van links naar rechts de oplossing 9, 3, 5, 0. Oplossingsgetal: 9350.

Nr. 6

1.
Bekijk de dieren in de vitrine eens nauwkeuriger.
2.
Heeft de kleur van de dieren misschien een betekenis? Is dat een rekenkundig teken in het midden van de vitrinekast?
3.
Ontcijfer de kleuren a.h.v. de gekleurde lampen en bereken.
Oplossing
In het midden van de vitrine staat het rekenkundige teken ‘+’. De vier dieren in de vitrine zijn rood, groen, lichtblauw en blauw. Dat komt overeen met de getallen 5, 8, 2 en 0 (af te lezen bij de gekleurde lampen aan de muur). Oplossing 5+8+2+0 = 15. Oplossingsgetal: 15
Nederlands
%d bloggers liken dit: