Pagana pihta, sa jäid kinni ja ei pääse enam edasi? Siit leiad sa mõned nõuanded, mis sind kindlasti õigele jäljele viivad ja sul pääsetee (ESCAPE) leida aitavad! Pildi sisse on peidetud kokku kuus mõistatust, millest tulenevad kuus arvu.

Mõistatus 1 – kolm akent

1.
Pane tähele pusles üleval paremal oleva kolme suure akna värve.
2.
Iga värv esineb iga rea ja iga veeru kohta vaid üks kord.
3.
Igal aknal on üks värviruut purunenud. Kas sa leiad arvu, mis vastab puuduvale värvile?
Lahendus
Aknaruudud koosnevad viiest erinevast värvist. Iga värv tohib esineda iga veeru ja iga rea kohta vaid üks kord. Purunenud värviruudud ongi otsitud väljad. Esimesel aknal puudub punast värvi ruut, teisel aknal puudub kollast värvi ruut ja kolmandal aknal puudub helesinist värvi ruut. Iga seinal olev värviline valgusti näitab oma varjus üht arvu. Punane tähendab 5, kollane tähendab 3 ja helesinine tähendab 2. Lahendus tuleneb vasakult paremalt 5, 3, 2. Lahendusarv: 532

Mõistatus 2 – banner

1.
Mida on kujutatud trepi kohal väravakaarel oleval banneril?
2.
Milliste loomade juurde sobivad piltidel kujutatud kehaosad?
3.
Leia arv, mis kuulub iga vastava looma juurde.
Lahendus
Banner näitab sauruse koljut, hai hammast ja hirve sarvi. Kehaosad kuuluvad seega sauruse, hai ja hirve juurde. Loomad on nummerdatud, sobivad numbrid leiab eksponaatide juures olevatelt väikestelt siltidelt. Sauruse juurde kuulub number 9, hai juurde number 4 ja hirve juurde number 6. Lahendusarvu järjekord tuleneb piltide paigutusest banneril, ülevalt alla 9, 4, 6. Lahendusarv: 946

Mõistatus 3 – artefaktidega klaasvitriin

1.
Vaata korra lähemalt puslel ees keskel olevat klaasvitriini.
2.
Kas sa suudad välja selgitada, millisest ajastust need eksponaadid pärinevad?
3.
Leia taustal kujutatud stseenide eksponaadid uuesti üles!
Lahendus
Eksponaatideks on keskaegne rüütlikiiver, egiptuse sarkofaag ja kiviaegne oda. Need esemed võib üles leida kivivõlvide all olevatelt ajaloolistelt stseenidelt. Stseenid on nummerdatud. Keskaeg koos rüütlitega on number 5, egiptuse sarkofaagid on number 3 ja kiviaja stseen on number 9. Lahendus tuleneb vasakult paremale 5, 3, 9. Lahendusarv: 539

Mõistatus 4 – fossiilidega vitriin

1.
Vaata korra lähemalt muuseumi galerii vitriinis olevaid fossiile.
2.
Igas reas erineb üks fossiil teistest.
3.
Milline on nende asukoht vitriinis?
Lahendus
Ülemises reas (ammoniidid) erineb kolmas fossiil mõlemast ülejäänust. Teises reas olevate luude puhul erineb keskmine luu mõlemast ülejäänust. Alumises reas (trilobiidid) erineb samuti keskmine eksponaat mõlemast ülejäänust. Vitriinis olevad kohad on nummerdatud, asukohast vitriinis tuleneb lahendus 3, 5, 8. Lahendusarv: 358

Mõistatus 5 – suured seinajoonistused

1.
Vaata korra lähemalt seinajoonistusi.
2.
Millisest ajastust pärinevad kirjamärgid?
3.
Rühmita neli joonistust kivivõlvide all olevate stseenide juurde!
Lahendus
Neli seinajoonistust pärinevad neljast erinevast ajastust. Vasakult esimene kujutab koopamaalinguid, seega pärineb kiviajast. Vasakult teine kujutab hieroglüüfe ja pärineb seega egiptuse ajastust. Vasakult kolmas kujutab tüüpilist keskaja teksti ja neljas tehnilist ehitusplaani, mille saab rühmitada industrialiseerimise ajastu juurde. Stseenide numbritest tuleneb vasakult paremale lahendus 9, 3, 5, 0. Lahendusarv: 9350

Mõistatus 6 – loomadega vitriin

1.
Vaata korra lähemalt vitriinis olevaid loomi.
2.
Kas loomade värvidel võib olla mingi tähendus? Kas see seal kasti keskel on tehtemärk?
3.
Haruta värvid värviliste valgustite abil lahti ja arvuta need kokku!
Lahendus
Vitriini keskel seisab pluss kui tehtemärk. Vitriinis oleva nelja looma värvideks on punane, roheline, helesinine ja sinine. See vastab arvudele 5, 8, 2 ja 0 (saab maha lugeda seinal olevatelt värvilistelt valgustitelt). Lahendus 5+8+2+0 = 15. Lahendusarv: 15
Eesti
%d bloggers like this: