Attan, du har kört fast och kommer inte vidare? Här hittar du några tips som alldeles säkert tar dig på rätt spår och hjälper dig att hitta ESCAPE! På bilden är totalt sex gåtor dolda, som ger sex siffror.

Gåta 1 – Tre fönster

1.
Lägg märke till färgerna på de tre stora fönstren uppe till höger på pusslet
2.
Varje färg förekommer endast en gång per rad och kolumn.
3.
I varje fönster är ett färgat glas trasigt. Hittar du en siffra som motsvarar den färg som saknas?
Lösning
Fönsterrutorna består av fem olika färger. Varje färg får endast förekomma en gång per kolumn och per rad. De trasiga färgade glasen är de fält man ska hitta. I första fönstret saknas färgen röd, i andra fönstret saknas färgen gul och i tredje fönstret saknas färgen ljusblå. De färgade lamporna på väggen visar en siffra i skuggorna: Röd står för 5, gul står för 3 och ljusblå står för 2. Lösningen ger från vänster till höger 5, 3, 2. Lösningstal: 532

Gåta 2 – Banner

1.
Vad visas på bannern i valvet över trappan?
2.
Till vilka djur passar de avbildade kroppsdelarna?
3.
Hitta den siffra som passar till varje djur.
Lösning
Bannern visar skallen för dinosaurien, en hajfisktand och hornen för en hjort. Delarna hör då till dinosaurien, hajfisken och till hjorten. Djuren är numrerade, ni hittar de passande numren på de små skyltarna på visningsobjekten. Till dinosaurien hör nummer 9, till hajen nummer 4 och till hjorten nummer 6. Ordningsföljden för lösningstalet ges av bildernas placering på bannern, uppifrån och ned 9, 4, 6. Lösningstal: 946

Gåta 3 – Glasvitrin med artefakter

1.
Titta lite noggrannare på glasvitrinen i mitten av pusslet.
2.
Kan du lista ut från vilken tidsålder visningsobjekten kommer?
3.
Hitta visningsobjekten i scenerna som visas på i bakgrunden!
Lösning
Exponaten är en medeltida riddarhjälm, en egyptisk sarkofag och ett spjut från stenåldern. De här delarna hittar du igen i de historiska scenerna under stenvalven. Scenerna är numrerade. Medeltiden med riddarna har nummer 5, den egyptiska sarkofagen har nummer 3 och stenåldersscenen har nummer 9. Lösningen ger från vänster till höger 5, 3, 9. Lösningstal: 539

Gåta 4 – Vitrin med fossiler

1.
Titta lite mer noggrant i vitrinen i museumsgalleriet.
2.
I varje rad skiljer sig ett fossil från de andra.
3.
Vilken plats har de i vitrinen?
Lösning
På övre raden (ammoniter) skiljer sig det tredje fossilet från de båda andra. Vid benen i den andra raden skiljer sig benet i mitten från de båda andra. Även i den nedre raden (trilobiter) skiljer sig visningsobjektet i mitten från de båda andra. Platserna i vitrinen är numrerade, stället i vitrinen ger lösningen 3, 5, 8. Lösningstal: 358

Gåta 5 – Stora väggmålningar

1.
Titta lite noggrannare på väggmålningarna
2.
Från vilken tidsålder kommer skrivtecknen?
3.
Para ihop de fyra målningarna med scenerna under stenvalven!
Lösning
De fyra väggmålningarna kommer från fyra olika epoker. Den första från vänster visar grottmålningar och kommer därmed från stenåldern. Den andra från vänster visar hieroglyfer och kommer därmed från det gamla Egypten. Den tredje från vänster visar en typisk text från medeltiden och den fjärde väggmålningen visar en teknisk byggplan som kan paras ihop med tiden för industrialiseringen. Scenernas numrering ger från vänster till höger lösningen 9, 3, 5, 0. Lösningstal: 9350

Gåta 6 – Vitrin med djur

1.
Titta lite noggrannare på djuren i vitrinen.
2.
Har kanske djurens färger någon betydelse? Är det ett räknetecken i mitten av vitrinen?
3.
Tolka färgerna med hjälp av de färgade lamporna och lägg ihop!
Lösning
I mitten av vitrinen finns räknetecknet plus. De fyra djuren i vitrinen har färgerna röd, grön, ljusblå och blå. Det motsvarar siffrorna 5, 8, 2 och 0 (kan läsas av på de färgade lamporna på väggen). Lösning 5+8+2+0 = 15. Lösningstal: 15
Svenska
%d bloggare gillar detta: