_12925_X
Dohája, uviazol si a nevieš ako ďalej? Tu nájdeš niekoľko tipov, ktoré ťa určite nasmerujú správnym smerom a pomôžu ti nájsť východ-EXIT! V obrázku puzzle je ukrytých celkom šesť hádaniek, ktoré dajú šesť čísiel.

č. 1

1.
Všímaj si farieb na troch veľkých oknách na obrázku vpravo hore.
2.
Každá farba sa v každom rade a v každom stĺpci vyskytuje len jedenkrát.
3.
V každom okne je jedna farebná plocha rozbitá. Nájdeš číslo, ktoré odpovedá chýbajúcej farbe?
Riešenie
Okenné skla sú zložené z piatich rôznych farieb. Každá farba sa v každom riadku aj každom stĺpci smie vyskytovať len jeden raz. Rozbité farebné plochy predstavujú hľadané polia. V prvom okne chýba červená farba, v druhom okne žltá farba a v treťom okne chýba farba svetlomodrá. Farebné svetlá na stene ukazujú vo svojom tieni vždy jednu číslicu. Červená má 5, žltá má 3 a svetlomodrá má 2. Riešenie dáva zľava doprava 5, 3, 2. Výsledné číslo: 532

č. 2

1.
Čo je vyobrazené na závesnom plagátu nad schodmi?
2.
Ku ktorým zvieratám partia vyobrazené časti tela?
3.
Nájdi číslicu, ktorá patrí ku každému zvieraťu.
Riešenie
Na závesnom plagáte je vidieť lebku jaštera, žraločí zub a jelenie parohy. Časti tela teda patrí k jašterovi, žralokovi a jeleňovi. Zvieratá sú očíslované, čísla nájdeš na malých štítkoch u jednotlivých exponátov. K jašterovi patrí číslo 9, k žralokovi číslo 4 a k jeleňovi číslo 6. Poradie vo výslednom čísle je dané usporiadaním obrázkov na závesnom plagáte, zhora dolu 9, 4, 6. Výsledné číslo: 946

č. 3

1.
Pozorne si pozri sklenenú vitrínu uprostred puzzle.
2.
Dokážeš zistiť, z ktorého historického obdobia pochádzajú vystavené exponáty?
3.
Nájdi vystavené exponáty v scénkach na pozadí!
Riešenie
Vystavenými exponátmi sú stredoveká rytierska helma, egyptský sarkofág a oštep z doby kamennej. Tieto predmety sa nachádzajú aj v historických scénkach pod kamennými oblúkmi. Scénky sú očíslované. Stredovek s rytiermi má číslo 5, egyptské sarkofágy majú číslo 3 a scénka z doby kamennej má číslo 9. Riešenie dá zľava doprava 5, 3, 9. Výsledné číslo: 539

č. 4

1.
Pozorne si pozri skameneliny vo vitríne na galérii múzea.
2.
V každom rade sa jedna skamenelina odlišuje od ostatných dvoch.
3.
Akú pozíciu zaujímajú vo vitríne?
Riešenie
V hornom rade (amonity) sa tretia skamenelina odlišuje od ostatných dvoch. U kostí v druhom rade sa prostredná kosť líši od oboch ostatných. Aj v spodnom rade (trilobity) sa prostredný exponát odlišuje od ostatných. Miesta vo vitríne sú číslované, pozícia vo vitríne dáva riešenie 3, 5, 8. Výsledné číslo: 358.

č. 5

1.
Pozorne si pozri nástenné kresby.
2.
Z ktorého historického obdobia pochádzajú tieto nápisy?
3.
Pričleň tie štyri kresby ku scénkam pod kamennými oblúkmi.
Riešenie
Štyri nástenné kresby pochádzajú zo štyroch rôznych historických epoch. Prvá zľava zobrazuje jaskynné maľby, pochádza teda z doby kamennej. Druhá zľava ukazuje hieroglyfy a pochádza preto z epochy starého Egypta. Tretia kresba zľava ukazuje typický stredoveký text a na štvrtej nástennej kresbe je technický stavebný plán, ktorý možno priradiť epoche industrializácie. Číslovanie scénok dáva zľava doprava riešenie 9, 3, 5, 0. Výsledné číslo: 9350

č. 6

1.
Pozorne si pozri zvieratá vo vitríne.
2.
Nemôžu farby zvierat niečo znamenať? A nie je to tam uprostred vitríny početné znamienko?
3.
Rozlúšti význam farieb s pomocou farebných svietidiel a spočítaj ich dohromady!
Riešenie
Uprostred vitríny je znamienko plus. Štyri zvieratá vo vitríne majú farby červenú, zelenú, belasú a modrú. To odpovedá čísliciam 5, 8, 2 a 0 (podľa farebných svetiel na stene). Riešenie 5+8+2+0 = 15. Výsledné číslo: 15
Slovenčina
%d blogerom sa páči toto: