Fillern, du står fast og kommer deg ikke videre? Her finner du noen tips som sikkert kan sette deg på riktig spor og hjelpe deg med å finne utgangen, ESCAPE! Til sammen skjuler det seg seks gåter på bildet, og disse utgjør seks tall.

Gåte 1 – tre vinduer

1.
Se nøye på fargene på de tre store vinduene øverst til høyre på puslespillet.
2.
Hver farge finnes bare én gang i hver rad og hver spalte.
3.
I hvert vindu er én farget rute knust. Finner du et tall som tilsvarer den fargen som mangler?
Løsning
Vindusrutene består av fem forskjellige farger. Hver farge kan bare forekomme én gang i hver spalte og hver rad. De knuste fargeflatene er feltene du leter etter. I det første vinduet mangler fargen rød, i det andre vinduet mangler fargen gul og i tredje vindu mangler fargen lyseblå. De fargede lampene på veggen kaster skygge på veggen, og hver skygge viser et tall. Rødt står for 5, gult står for 3 og lyseblått står for 2. Fra venstre til høyre blir løsningen 5, 3, 2. Løsningstall: 532.

Gåte 2 – plakat

1.
Hva ser du på plakaten som henger i dørbuen over trappen?
2.
Hvilke dyr passer kroppsdelene på bildet til?
3.
Finn tallene som hører til de enkelte dyrene.
Løsning
På plakaten ser du hodet til en dinosaur, tannen til en hai og geviret til en hjort. Dermed hører delene til dinosaurusen, til haien og til hjorten. Dyrene er nummerert, du finner de passende numrene på de små skiltene ved utstillingsgjenstandene. Dinosaurusen har nummer 9, haien nummer 4 og hjorten nummer 6. Rekkefølgen på løsningstallet følger plasseringen av bildene på plakaten ovenfra og ned, 9, 4, 6. Løsningstall: 946.

Gåte 3 – glassmonter med artefakter

1.
Se nøye på glassmonteren foran midt på puslespillet.
2.
Kan du finne ut hvilken tidsalder utstillingsgjenstandene stammer fra?
3.
Se om du finner igjen utstillingsgjenstandene på de forskjellige scenene i bakgrunnen!
Løsning
Utstillingsgjenstandene er en ridderhjelm fra middelalderen, en egyptisk sarkofag og et spyd fra steinalderen. Disse gjenstandene finner du i de historiske scenene under steinbuene. Scenene er nummerert. Middelalderen med ridderne har nummer 5, de egyptiske sarkofagene har nummer 3 og steinalder-scenen har nummer 9. Fra venstre til høyre blir løsningen 5, 3, 9. Løsningstall: 539.

Gåte 4 – utstillingsmonter med fossiler

1.
Se nøye på fossilene i utstillingsmonteren på museumsgalleriet.
2.
I hver rad er en fossil annerledes enn de andre.
3.
Hvilken plass har disse i utstillingsmonteren?
Løsning
I den øverste raden (ammonitter) er den tredje fossilen annerledes enn de to andre. Blant knoklene i den andre raden er knokkelen i midten annerledes enn de to andre. I den nederste raden (trilobitter) er også gjenstanden i midten annerledes enn de to andre. Plassene i utstillingsmonteren er nummerert, og plasseringene i monteren utgjør løsningen 3, 5, 8. Løsningstall: 358.

Gåte 5 – store veggbilder

1.
Se nøye på veggbildene.
2.
Hvilken tidsalder stammer skrifttegnene fra?
3.
Finn ut hvilke tegninger som passer til scenene under steinbuene!
Løsning
De fire veggbildene stammer fra fire forskjellige epoker. Det første til venstre viser hulemalerier, og stammer fra steinalderen. Det andre fra venstre viser hieroglyfer, og stammer dermed fra den egyptiske epoken. Det tredje fra venstre viser en typisk tekst fra middelalderen, og det fjerde veggbildet viser en teknisk byggeplan som kan tilordnes industrialiseringstiden. Fra venstre til høyre utgjør de nummerte scenene løsningen 9, 3, 5, 0. Løsningstall: 9350.

Gåte 6 – glassmonter med dyr

1.
Se nøye på dyrene i glassmonteren.
2.
Tror du fargen på dyrene kan ha en betydning? Er det et regnetegn midt på monteren?
3.
Bruk de fargede lampene til å dekode fargen på dyrene, og legg sammen svarene.
Løsning
Midt på glassmonteren står regnetegnet pluss. De fire dyrene i monteren har fargene rød, grønn, lyseblå og blå. Det tilsvarer tallene 5, 8, 2 og 0 (som du kan lese av på de fargede lampene på veggen). Løsning 5+8+2+0 = 15. Løsningstall: 15
Norsk bokmål
%d bloggere liker dette: