Po galais, užstrigai ir nei iš vietos? Čia rasi keletą patarimų, kurie tave nukreips teisinga linkme ir padės surasti ESCAPE (išėjimą)! Piešinėlyje iš viso yra paslėpti šeši galvosūkiai, iš kurių gaunami šeši skaičiai.

1-as galvosūkis – trys langai

1.
Atkreipk dėmesį į trijų didelių langų spalvas dėlionės viršutiniame dešiniajame kampe.
2.
Kiekviena spalva eilutėje ir stulpelyje yra tik vieną kartą.
3.
Kiekviename lange yra sudužęs vienas spalvotas plotelis. Ar atrasi skaičių, atitinkantį spalvą, kurios trūksta?
Atsakymas
Lango stiklai yra penkių skirtingų spalvų. Kiekviena spalva eilutėje ir stulpelyje gali būti tik vieną kartą. Sudužę spalvos ploteliai yra laukai, kurių ieškoma. Pirmame lange trūksta raudonos, antrame – geltonos, trečiame – šviesiai mėlynos spalvos. Spalvoti šviestuvai ant sienos savo šešėliuose rodo po skaičių. Raudona spalva reiškia 5, geltona – 3 ir šviesiai mėlyna – 2. Atsakymas gaunamas iš kairės į dešinę – 5, 3, 2. Atsakymo skaičius: 532

2-as galvosūkis – plakatas

1.
Kas yra pavaizduota ant plakato vartų arkoje virš laiptų?
2.
Kokiems gyvūnams tinka pavaizduotos kūno dalys?
3.
Surask skaičių, kuris priklauso atitinkamam gyvūnui.
Atsakymas
Plakatas rodo dinozauro kaukolę, ryklio dantį ir elnio ragus. Tad šios dalys priklauso dinozaurui, rykliui ir elniui. Gyvūnai yra sunumeruoti, atitinkamus numerius rasi ant mažų kortelių, esančių prie eksponatų. Dinozaurui priklauso 9-as, rykliui – 4-as, o elniui – 6-as numeris. Atsakymo skaičiaus eilės tvarka atitinka paveikslėlių ant plakato išdėstymą nuo viršaus žemyn – 9, 4, 6. Atsakymo skaičius: 946

3-ias galvosūkis – stiklo vitrina su artefaktais

1.
Įsižiūrėk atidžiau į priekinę stiklinę vitriną dėlionės viduryje.
2.
Ar gali išsiaiškinti, kokio laikmečio šie eksponatai?
3.
Atrask eksponatus pavaizduotose scenose fone!
Atsakymas
Eksponatai – tai viduramžių laikų riterio šalmas, egiptietiškas sarkofagas ir akmens amžiaus ietis. Šie daiktai yra pavaizduoti istorinėse scenose po akmeninėmis arkomis. Scenos yra sunumeruotos. Viduramžiai su riteriais pažymėti 5-u, egiptietiški sarkofagai – 3-iu ir akmens amžiaus scena – 9-u numeriu. Atsakymas gaunamas iš kairės į dešinę – 5, 3, 9. Atsakymo skaičius: 539

4-as galvosūkis – vitrina su fosilijomis

1.
Įsižiūrėk atidžiau į vitriną su fosilijomis muziejaus galerijoje.
2.
Kiekvienoje eilėje viena fosilija skiriasi nuo kitų.
3.
Kokia yra jų vieta vitrinoje?
Atsakymas
Viršutinėje eilėje (amonitai) trečia fosilija skiriasi nuo kitų dviejų fosilijų. Antroje eilėje su kaulais vidurinis kaulas skiriasi nuo kitų dviejų kaulų. Apatinėje eilėje (trilobitai) taip pat vidurinis eksponatas skiriasi nuo kitų dviejų eksponatų. Vietos vitrinoje yra sunumeruotos, atsakymas gaunamas iš vietų vitrinoje – 3, 5, 8. Atsakymo skaičius: 358

5-as galvosūkis – dideli piešiniai ant sienos

1.
Įsižiūrėk atidžiai į piešinius ant sienos.
2.
Kokio laikmečio šie rašmenys?
3.
Priskirk piešinius keturioms scenoms po akmeninėmis arkomis!
Atsakymas
Keturi piešiniai ant sienos yra iš keturių skirtingų epochų. Pirmas piešinys iš kairės vaizduoja urvų piešinius, tad yra iš akmens amžiaus. Antras iš kairės vaizduoja hieroglifus, tad yra iš egiptiečių epochos. Trečias iš kairės rodo tipišką viduramžių tekstą ir ketvirtas – techninį konstrukcijos planą, priskiriamą industrializacijos amžiui. Atsakymas gaunamas iš scenų numerių iš kairės į dešinę – 9, 3, 5, 0. Atsakymo skaičius: 9350

6-as galvosūkis – vitrina su gyvūnais

1.
Įsižiūrėk atidžiau į gyvūnus vitrinoje.
2.
Gal gyvūnų spalvos turi kažkokią reikšmę? Ar tai aritmetinis ženklas vitrinos viduryje?
3.
Iššifruok spalvas su spalvotais šviestuvais ir suskaičiuok!
Atsakymas
Vitrinos viduryje yra aritmetinis pliuso ženklas. Keturi gyvūnai vitrinoje yra raudonos, žalios, šviesiai mėlynos ir mėlynos spalvos. Tai atitinka skaičius 5, 8, 2 ir 0 (kurie yra ant sienos ties spalvotais šviestuvais). Atsakymas: 5+8+2+0 = 15. Atsakymo skaičius: 15
Lietuvos
%d bloggers like this: